Eğitim

Ahlâk Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Metodu

21.yy. becerilerini kazandırmaya odaklanan PTÖ yaklaşımı, ahlâk eğitiminde de kullanılabilir. Öğrenciler geleneksel metodun dışına çıkarak... [Devamını Oku]

Tahsil-i Marifetin Fazileti

İnsanın müddet-i ömrü içinde yâd ve teselliye layık bir mevsim-i saadet var ise o da mücerred tahsil-i marifetle geçen zamandır. Marifet bir c... [Devamını Oku]

İnternetten İlim Öğrenilir mi?

İnternetten alim olur mu? Tabii ki olur. Ama o meşhur sözü çevirerek söylersek “yarım hoca dinden, yarım doktor candan eder.” Tekno... [Devamını Oku]

İlim ve Ahlak

  Edeple ve iman nuru ile şahlanmış ecdadın o güzel günlerini tekrar yakalamak için haydi ilim ile yoğrulup ahlak ile şekillenmeye ve ed... [Devamını Oku]

Peygamberlerin Mirası: İlim

İlim, lügat manasıyla bir şeyi her şeyiyle bilmek anlamına gelir. İlim kelimesinin bu anlamından yol çıkarak, bir kişinin bir konuda ilim sahi... [Devamını Oku]

İlmin Faziletine Dair Büyüklerin Sözleri*

Hazret-i Ali (ra), talebesi Kümeyl’e: Ey Kümeyl! İlim maldan daha hayırlıdır; çünkü ilim seni korur, malı ise sen korursun. İlim hakimdir, m... [Devamını Oku]

Sınırlarını Aşan Kadim Bir Mektep İmam-Hatip Okulları

Türk maarif sisteminde herhangi bir okul olmanın çok ötesinde varlık gösteren imam hatip okulları, yüklendiği vazifeyi Osmanlı’nın son döne... [Devamını Oku]

Sahn-ı Seman Medreseleri

Fatih Sultan Mehmed, fethin ardından İstanbul’da büyük bir dönüşüm başlatmıştır. Gerek görünümüyle gerekse de kurumlarıyla İstanbul, ... [Devamını Oku]

Ramazan Ayı ve Ahlak

Ramazan ayı harika bir farkındalık dönemidir. Unuttuklarımızı hatırlama, ifrat ve tefrit ettiklerimizde orta yolu bulma eğitimidir. İnsanın en... [Devamını Oku]

Sadece Özgüven Yeterli midir?

“Dünyada bir zerre yoktur ki güzel yazılmak şartıyla bir mevzu-i mühim addedilmesin. Âlem-i şemsin ahvalini tasvir etmekle bir hurdebînî böc... [Devamını Oku]

İnsanı Yaşatan Ümittir

Ümid etmek, beklemek beklenilen bir kudretin varlığını kabul etmek demektir. Hastadan yolcuya, inanandan inançsıza her insan için ümid etmenin... [Devamını Oku]

Değer Olarak: Ayinede Yansıyan Dindarlık

Ayine-i kalbe sahibiz. Öyle bir ayine ki... Davranış, konuşma, tavırlar, tüm hallerimiz, kalbimizdeki iman ve ahlaka göre sudur eder. Yansıyan... [Devamını Oku]