Ahlâk Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenme (PTÖ) Metodu

190.sayı Eğitim İnsan
21.yy. becerilerini kazandırmaya odaklanan PTÖ yaklaşımı, ahlâk eğitiminde de kullanılabilir. Öğrenciler geleneksel metodun dışına çıkarak, proje temelli çalışarak ahlaki değerleri kazanabilirler. Günümüzde birçok ahlaki değerlerimizi kaybetmek üzereyiz. Çok geçmeden ahlaki benliğimize geri dönmeliyiz. Sadece kendini düşünen, hissiz, duygularını ifade edemeyen, saygı ve sevgi yoksunu bir nesil istemeyiz. Öğrencilerimiz öğrenci merkezli faaliyetlerle ahlaki değerleri benimseyebilir ve kendinde gösterebilir. Öğretmenler öğrencilere ahlaki eğitimi vermeden evvel şu cümlelere dikkat etmelidirler: “İşte, bak: Şu cezire-i vâsiada vahşî ve âd...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız