İbadet

Tevbe ve İstiğfar

“Nefsini itham eden, kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden, istiğfar eder. İstiğfar eden, istiâze eder. İstiâze eden, şeytanın şerrinden kurt... [Devamını Oku]

Bir Tebessüm İçin Niyaz: İftah Lenâ Hayra’l-Bab

Ahmet Hamdi Tanpınar, Bursa’da Zaman şiirine “Bursa’da bir eski cami avlusu, Küçük şadırvanda şakırdayan su; Orhan zamanından kalma bir d... [Devamını Oku]

İki “Değer”li Meyve: İnsan ve Ramazan

On bir aydır gideli biz de çekerdik hicrânMerhaba etdi bizimle yine şehr-i Ramazân Sen!.. Cenab-ı Hakk’ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem... [Devamını Oku]

Kadir Gecesi

Kur’ân-ı Kerim’in indirildiği müstesna bir gecedir “Şüphe yok ki biz onu (o Kur’an’ı), Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin n... [Devamını Oku]

Beşinci Mevsim: Ramazan

Bir davettir Ramazan, bir çağrıdır. Kulak verenleri hidayete götüren bir çağrı. Ümidin her daim var olduğunu müjdeleyen, rahmetin gazabı ge... [Devamını Oku]

İtirafnâme

Bir sarsılışla sarsıldık, yaşanan deprem felaketi ile bir kere daha ülke ve millet olarak yıkıldık. “Sesimi duyan var mı?” çağrısına k... [Devamını Oku]

Aklın Hamdi: Tefekkür

“Muazzam sanatı karşısında akıl­ların hayrete düştüğü Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tenzîh ve tesbîh ederiz!” Bir gün Hz. Âi... [Devamını Oku]

Manevi Fırsat Ayları Olan Üç Aylar Başladı

Sevgili Peygamberimiz (sav) üç ayların faziletini, “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”  hadisiyle beyan etmişt... [Devamını Oku]

Uyanın! Rahmet Mevsimi Geldi

 “Seksen küsur sene bir ömr-ü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübârekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regâib’i tebrik ... [Devamını Oku]

Allah Katında Duadan Daha Kıymetli Bir Şey Yoktur

Rabbimiz Kur’an-ı Kerîm’de bizi şöyle teşvik etmektedir:“(Habibim, ya Muhammed!) Kullarım sana benden sorarsa şübhe yok ki ben (onlara) pe... [Devamını Oku]

Her Mevsim Ehli ile Gelir

Ey üç yüz seneden sonraki yük­sek asrın arkasında gizlen­miş ve sakitane Nurun sözünü dinleyen ve bir nazar-ı hafî-i gaybî ile bizi temaş... [Devamını Oku]

Namaz Niçin Usandırmaz?

“Ey nefsim acaba ömrün ebedi midir? Gelecek seneye belki yarına çıkacağına dair elinde senedin var mı? Sana namazdan usanç veren kendini şu y... [Devamını Oku]