İtikad

Cihad ve Gaziliğin Fezaili*

Ey İslamlar, ehadis-i mezkure ile cihad ve gazilik hakkında beyan buyrulan makamat-ı aliyeye, mesubat-ı kesireye nail olmak isterseniz a’danın kuv... [Devamını Oku]

“Değer”lere mif  t  âh, yâ Fettâh!

Dil… Hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezeli’nin nurlarından aldığı his/se ve muhabbetle, şevki kendinden geçercesine diline vuran ... [Devamını Oku]

Alem-i Uhrevi’nin Mukaddes Haritası: Kur'an-ı Kerim

Yakın bir zamanda daha önce hiç gitmediğiniz ve bilmediğiniz bir memlekete zorunlu ikamet için gönderileceğinizi ve bundan sonraki hayatınızı ... [Devamını Oku]

Giz’li Değer: İman (Varsa İmkân Var)

Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliği sevdim beni bilsinler için mahlukatı yarattım. Sağ elde güneş sol elde ay. Ağır basan madde değil, ma... [Devamını Oku]

Hamd Alemlerin Rabbine Mahsustur

Beş vakit namazımızın her rekatında, dualarımızı bitirirken, kıraatlerimizin, sohbetlerimizin başında ve sonunda her gün en az elli defa okud... [Devamını Oku]

Depremde Evladını Kaybeden Bir Babadan Manevi Şifamıza Medar Bir İman Dersi

Depremle birlikte maddi ha­sar­lar oluştuğu gibi, manevi ha­sar­lar da oluştu. Vefatlardan ge­len üzüntüler canlarımızı yak­tı. Hay­­ra... [Devamını Oku]

Deprem, Erdem ve Akıl

Ülkemizin deprem, tarihindeki belki de en sarsıcı, en yıkıcı ve sonuçları itibarıyla en vahim olan depremi yaşadığımız bir tarih olarak kay... [Devamını Oku]

Söz Bitti Kelimeler Kifayetsiz

Biz korktuğumuzda, ürktüğümüzde, heyecanlandığımızda, enkazdan bir can daha sağ çıktığında sevindiğimizde, enkazda kalanlara üzüldüğ... [Devamını Oku]

Zelzele (Deprem) Sorusu

Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve keffâretü’z-zü­nûbdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adâle... [Devamını Oku]

İman ve İslamiyet Gözlüğü ile Deprem Musibetine Bakış

Kur’ân-ı Kerîm’de, “(Ben) cinleri ve insanları, ancak bana ibadet etsinler diye yarattım!” 1 buyurulmaktadır. Bizleri yaratıp türlü r... [Devamını Oku]

Her Şeyin Dizgini Allah’ın Elindedir

Su, hava ve ateş unsurları gibi toprak unsuru da Allah’ın emrinde ve hükmü altındadır. Zilzâl suresinde geçen  بِاَنَّ رَبَّكَ ... [Devamını Oku]

Şeriat İkidir

Maraş merkezli depremlerde büyük bir acıyı hep beraber yaşadık, yaşıyoruz. Fakat diğer taraftan da biliyoruz ki insanlık tarihi boyunca bu ve ... [Devamını Oku]