Aile Bizim Cennetimizdir

191.sayı Aile ve Çocuk
İlk insanı cennette yaratan Rabbimiz, “insanın en fazla ihtiyacını tatmin eden, kalbine karşı bir kalbin mevcut bulunmasından bahisle, sevgilerini, aşklarını, şevklerini mübadele etsinler ve lezzetlerde birbirine ortak; gam ve kederli şeylerde de yekdiğerine yardımcı olsunlar” diye ona bir de eş yaratmıştır. Daha sonra onları imtihan için dünyaya göndermiştir… “Evet, insan bir refikaya veya bir refike muhtaçtır ki; tarafeyn (iki taraf), aralarında, hayatlarına lazım olan şeyleri muavenet suretiyle yapabilsinler. Ve rahmetten neşet eden muhabbet iktizasıyla, yekdiğerinin zahmetlerini tahfif etsinler. Ve gamlı, kederli zamanlarını, ferah ve sürura...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız