İçerik Resmi
“Değer”lere mif  t  âh, yâ Fettâh!
198. Sayi
Dil… Hayatının aynasında temessül eden Şems-i Ezeli’nin nurlarından aldığı his/se ve muhabbetle, şevki kendinden geçercesine diline vuran Şems-i Sivasi mealen şu hakikati dil/lendirir: “Gönlünden gayrıları sür çıkar ki, orada Hakk’ın isim ve sıfatları tecelli etsin.
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız