Giz’li Değer: İman (Varsa İmkân Var)

196.sayı İtikad
Ben gizli bir hazine idim, bilinmekliği sevdim beni bilsinler için mahlukatı yarattım. Sağ elde güneş sol elde ay. Ağır basan madde değil, mana. Sol göğsün içerisinde giz’li. Bu öyle bir giz ki, Sadece o odaya değil, yirmi üç sene gibi kısa bir vakitte tüm coğrafyaya mührünü kazıyan, zamanları tesiri altına alan. Şavkı Âdem Nebi’nin tevbesine vuran. Cennet renkli af fa layık olmakla kendini arz-ı endam ettiren. Mesih Aleyhisselam’ın duasına, müjdeli seslenişiyle intikal eden. İsra’da enbiya ile aynı kıbleye yönelen. Hep bu giz. Hem öyle bir giz ki, Temas ettiği tüm karanlıkları nu­ruyla tenvir eden. Sağ ve sol avuçlara sunulan muvak...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız