Hamd Alemlerin Rabbine Mahsustur

196.sayı İtikad
Beş vakit namazımızın her rekatında, dualarımızı bitirirken, kıraatlerimizin, sohbetlerimizin başında ve sonunda her gün en az elli defa okuduğumuz hem bir sure hem bir dua olan Fatiha’nın “Hamd (övgü) âlemlerin Rabbine mahsustur” manasındaki ilk ayetinde geçen âlemlerden maksat ne olabilir? Zihnimde dolaşan bu suale, okuyageldiklerimden bahisle şöyle bir tefekkürüm oldu. Âlemden Maksat Nedir? Âlem kelimesi hakkında farklı rivayetler vardır. Şöyle ki: Zeccâc (ö.311), “O her şeyin Rabb’idir” ayetinden yola çıkarak, “Rabbu’l-âlemîn” ifadesindeki âlemîn lafzının, “Allah’ın yarattığı her şey” anlamına geldiğini söyler. Si...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız