İçerik Resmi
İki “Değer”li Meyve: İnsan ve Ramazan
197. Sayi
On bir aydır gideli biz de çekerdik hicrânMerhaba etdi bizimle yine şehr-i Ramazân Sen!.. Cenab-ı Hakk’ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri! Bu gelen şehr-i Ramazan… Zamanın şehrayni. Diğer on birin
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız