İki “Değer”li Meyve: İnsan ve Ramazan

197.sayı İbadet
On bir aydır gideli biz de çekerdik hicrânMerhaba etdi bizimle yine şehr-i Ramazân Sen!.. Cenab-ı Hakk’ın nazlı ve niyazdar bir abdi, mükerrem ve muhterem bir misafiri! Bu gelen şehr-i Ramazan… Zamanın şehrayni. Diğer on birin mukaddimesi. Her günüyle, her anıyla sana atfen meşher ol­muş. Nazına niyazına gülistan ol­muş. Kokusunu gönlüne kadar arz et. Zemin ve sema senin için döşenmiş, kerem ve ihtiram şua’ larına yüreğini aç. Aç ki, abdiyetin içerisinde sultan ola­sın, nimetin idamesine elyak aziz bir misafir yolcu olasın. Sen!.. İmanın yümnüyle emanete layık, emin bir halife-i arz! Bu gelen emn ve emniyet ayı. Ayların hazineli direği. ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız