(İnsan ve Eğitim Bağlamında) Türkiye’de Mektupla Uzaktan Eğitimi İlk Uygulayan Âlim: Bediüzzaman Said Nursi (2)

197.sayı Risale-i Nur
Eğitim, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ile başlamış hayatın her alanına sirayet eden bir fonksiyona sahip olmuştur. Eğitimin sahip olduğu bu fonksiyon, kıyamete kadar da devam edecektir. İnsan, yaratılışı itibarıyla eğitime muhtaç ve eğitimle içi çe olan bir varlıktır. Dünya, çok hızlı bir değişim ve gelişim göstermektedir. Birçok sebepten dolayı insanlar istedikleri eğitimi alamamaktadır. Bu sebeplerden biri de ekonomik sebeplerdir. Ekonomik sebeplerden dolayı insanlar, ihtiyaç duydukları eğitimi istedikleri yerde ve zamanda alma imkânı bulamamaktadırlar. Bu da uzaktan eğitimi zorunlu hale getirmişir. Bu çalışmada, Bediüzzaman Said Nursi...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız