İçerik Resmi
İrhâsât
146. Sayi
Nübüvvet-i Ahmediye’nin (sav) delâili, evvelâ iki kısımdır. Birisi, ‘irhâsât' denilen, nübüvvetten evvel ve velâdeti vaktinde zuhûr eden hârikulâde hâllerdir. İkinci kısım, sâir delâil-i nübüvvettir. (Zülfikar, s. 229) Tarihî değere sahip bir sarayı veya bir müzeyi
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız