Kadir Gecesi

197.sayı İbadet
Kur’ân-ı Kerim’in indirildiği müstesna bir gecedir “Şüphe yok ki biz onu (o Kur’an’ı), Kadir Gecesi’nde indirdik. Kadir Gecesi’nin ne olduğunu (onun kıymetini) sana ne bildirdi? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail), onda (o gecede) Rablerinin izniyle her bir iş için peyderpey iner(ler). O (gece), fecrin doğuşuna (gün ağarana) kadar selamettir.”1  Cenab-ı Hak Kur’an-ı Kerim’i, Levh-i Mah­fuz’dan (kader levhasından) dünya semasına Kadir Gecesi’nde bir bütün olarak indirmiştir. Ondan sonra Hz. Cibril (as) Allah’ın izni ve emri ile yirmi üç yılda peyderpey, ihtiyaca göre Peygamber Efendimize (sav) vahiy yo­l...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız