Kütüphâneler

196.sayı Kültür ve Medeniyet
İslâm, “Oku!” emriyle başlamıştır. Bu yüzden başlangıcından beri bütün İslâm toplumlarında ilim sahibi olmaya çalışmak ve bilgiyi aramak takdir edilen bir davranış olmuştur. Osmanlı’da da bu kültür vakıflar aracılığıyla kurulan cami, medrese ve kütüphâneler ile tezâhür eder. Bu vakıflar sayesinde eğitim sadece İstanbul’da değil, taşrada da sistemli bir şekilde yürütülmüş, eğitimi kolaylaştırmak için kurulan bu medreselerde kütüphânelere de yer verilmiştir. Osmanlı dönemi kütüphâneleri, padişahlar, hanım sultanlar, fark­lı mevkilerdeki devlet adam­la­rı ayrıca hayırsever ve kitap­se­ver pek çok insan ta­ra­fın­d...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız