Tarihten Sayfalar

197.sayı Tarih
Anadolu’nun İlk Camisi:Habîb-i Neccâr Camii Yasin Suresi’nin 20. ayetinde; “Derken şehrin en uzak yerinden bir adam koşarak geldi; dedi ki: ‘Ey kavmim! (Bu) elçilere uyun!’” şeklinde bahsedilen zâtın Habîb-i Neccâr olduğunu tefsirlerin birçoğu beyan etmektedir. Kavmi olan Antakya halkını uyarması üzerine şehîd edilen bu mübarek insan, Peygamber Efendimizin (asm) vasıflarını ve peygamberlikle gönderileceğini bildirmiş ve kendisine iman etmişti. Hz. Ömer (ra) döneminde Doğu Roma ordusunu Yermük Savaşında yenilgiye uğratan Hz. Ebu Ubeyde bin Cerrah (ra) ve Hz. Halid bin Velid (ra) komutasındaki İslam ordularının bir sonraki hedefi Antakya olmu...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız