Tarihten Sayfalar

198.sayı Tarih
Gül Baba Türbesi Asıl adı Cafer olan Gül Baba, aslen Merzifonlu olup Veli Baba Dergâhına bağlı bir Bektaşi dervişidir. Veli Baba Dergâhı, günümüzde Isparta’nın Senirkent ilçesine bağlı Uluğbey Köyü’nde bulunmaktadır. Veli Baba Dergâhında bulunan bir şecereye göre babası Hz. Hasan neslinden Kutbü’l-arifin Yalınkılıçoğlu Veliyyüddin’dir. Evliya Çelebi, Gül Baba’nın Fatih Sultan Mehmed devrinden Kanuni Sultan Süleyman devrine kadar birçok gazalarda bulunduğunu belirtmiştir. Gül Baba, Kanuni Sultan Süleyman’ın daveti üzerine Budin seferine katılmış ve fetihten sonra 2 Eylül 1541’de vefat etmiştir. Kanunî, Gül Baba’nın tabutu...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız