Rıdvan ABUD

Rıdvan ABUD

Bediüzzaman Hazretleri Bir Deniz Gibidir

Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, Bediüzzaman Hazretleri ve eserlerine dair “Nursi: İnsanlığın Edîbi” adlı kitabı... [Devamını Oku]

Kur’ân’a Adanan Ömürler

Kur’an-ı Kerim’le geçen her bir zaman, yaşanan zamanların en hayırlısıdır. Telaffuz edilen, yazılan her bir harf ise onunla uğraşanın sev... [Devamını Oku]

Rabbanî Bir Tevafuk: Taif’te Bir Köleyle Olan Karşılaşma

Peygamberimiz (sav) amcası Ebu Talib’in vefatından sonra nü­büv­­vetin onuncu yılında, Şaban ayı­nın 27. gecesinde azad­lı kö­le­si Z... [Devamını Oku]

Risale-i Nur Eşsiz ve Ferid Bir Eserdir

Risale-i nur, 19. ve 20. Yüzyılda ıslah ve davet alanında telif edilen eserler arasında İslam âleminin gördüğü en eşsiz ve ferid bir eserdir.... [Devamını Oku]

Allah’ım! Bana Helal Rızık Nasip Ederek, Haramdan Koru

“Haram yemek, kalbi öldürür. Lokma vardır, kalbini nurlandırır; lokma vardır onu karanlığa boğar. Yine lokma vardır, seni dünya ile meşgul... [Devamını Oku]

Ramazan’ın Ardından

Bu Ramazan’da bir taraftan iki yıl aradan sonra cami ve medreselerde teravihlerin başlaması ve 88 yıl sonra Ayasofya Cam-i Kebirinde kılınan ilk ... [Devamını Oku]

Güzel Ahlak, İmanın Bir Tercümesi ve Tecellisidir

“Eğer biz ahlâk-ı İslâmiyenin ve hakaik-i imaniyenin kemalâtını ef’alimizle izhar etsek, sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslâmiy... [Devamını Oku]

Günümüze Ümit Olacak Asr-ı Saadetten Bir Kare

 “Allah bize yeter! Ve (O) ne güzel Vekildir!”(Al-i İmran, 173) Ebû Mûsâ el-Eş’arî -radıyallâhu anh- naklediyor: Hicretin üçün­cü y... [Devamını Oku]

Ne Görüyorsun?

Çok düşünme azizim, bir dem değil mi şu âlem O âlem ki rüyadır, nice bilmez bu âdem Hayatı görünmeyende görmek, bilinmeyende aramak lazım... [Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER? 13

Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur hakkında “Üstad Bediüzzaman’ın (r.a.) ihlas... [Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Hakkında Ne Dediler

Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, “İmam Nursi’ye Göre Kur’anın İ’cazı ve Tefsir İlmi” hakkında bir eser kale... [Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Hakkında Ne Dediler?

Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, Bediüzzaman Hazretleri hakkında çokça makale ve yazı kaleme almış Dr. Semir Receb Mu... [Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER (9)

Risale-i Nur’dan istifade eden yüzlerce alim içerisinden, Bediüzzaman Hazretleri hakkında çokca makale ve yazı yazan Dr. Ahmed Abdurrahim El-Saih... [Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER 8

Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur ile irtibatı kuvvetli olan Irak’lı Dr. Muhsin Abdulhamid1, Bediüzzaman Hazretleri ve Risaleleri hakkında bi... [Devamını Oku]

Risale-i Nur'lar Hakkında Ne Dediler?

Aziz Üstadımızın vefatının 60. sene-i devriyesinde onu rahmetle anıyoruz. Telif ettiği nurlar bütün dünyayı nurlandırmaya devam ediyor. Bu m... [Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Hakkında Ne Dediler? 6

Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nur ile irtibatı kuvvetli olan Hindistan’ın önemli âlimlerinden Ebu'l Hasen Ali En-Nedvi’nin1 Üstadımız ve... [Devamını Oku]

Röportaj: Rissale-i Nurlar Hakkında Ne Dediler? 5

“Risale-i Nuru neşretmek en önemli vazifemizdir” “Yurtdışından Risale-i Nurları tanıyan ve istifade edenlere Bediüzzaman Hazretleri ve Risa... [Devamını Oku]

Risale-İ Nurlar Hakkında Ne Dediler? 4

 “Yurtdışından Risale-i Nurları tanıyan ve istifade edenlere Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nurları sorduk. Aldığımız cevapları istifa... [Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER ? 3

“Risale-i Nur, sahili olmayan bir okyanustur. Okudukça, mütalaa ettikçe bu okyanusta derinlere dalıp incileri toparlıyoruz.” Kendinizi tanıtı... [Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER ? 2

“Bu asırda bulunan Müslümanların Risale-i Nur’a ve Risale-i Nur’un hizmet tarzına çok ihtiyaçları var.” Yurtdışından Risale-i Nurları... [Devamını Oku]

RİSALE-İ NURLAR HAKKINDA NE DEDİLER

Yurtdışından Risale-i Nurları tanıyan ve istifade eden hocalara Bediüzzaman Hazretleri ve Risale-i Nurları sorduk. Farklı zamanlarda bu görüşm... [Devamını Oku]

Sri Lanka Müslümanlarına Duanızda Yer Ayırırmısınız

Serendib ve Seylan gibi çeşitli isimler ile anılan Sri Lanka ülkesi, resmi adıyla Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti, Güney Asya’da, Hind... [Devamını Oku]

Sudan İçin Dua Vakti

Sudanlı bir hocam bana şunu demişti: Türkiye nasıl İslamiyet’in Avrupa'ya ve Asya'ya açılan bir kapısı ve o vazifeyi ifa ediyorsa, Sudan d... [Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Dünyayı Tenvir Edecek

“Bir gün gelecek, bu eserler bütün dünyada okunacak.” “Risale-i Nurlar dünyayı tenvir edecek” sözlerini çokça duymuşuzdur. Üstadın B... [Devamını Oku]