Zafer ZENGİN

Zafer ZENGİN

Risale- i Nur Hizmetinde İhlastan Sonra En Büyük Esas Sebat ve Metanettir (2)

“Ey ahiret kardeşlerim! Ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz! Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir e... [Devamını Oku]

Risale- i Nur Hizmetinde İhlastan Sonra En Büyük Esas Sebat ve Metanettir

“Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umûr-u hayriyenin çok muzır mani’leri olur. Şeytanlar, o hizmetin hadimleriyle çok uğraşırlar. Bu man... [Devamını Oku]

Risale- i Nura Hizmet Edenler Dünya Cereyanlarına Nasıl Bakmalı?

“Evet, dünyaya ait işler, kırılmaya mahkûm şişeler hükmündedir. Bâkî umur-u uhreviye ise, gayet sağlam elmaslar kıymetindedir.” Ölçü... [Devamını Oku]

Kardeşlere Sarf Edilen Fena ve Çirkin Sözler Kime Gidiyor?

“Sizi kasemle (yeminle) temin ederim ki: Biriniz bana en büyük bir hakaret yapsa ve şahsımın haysiyetini bütün bütün kırsa, fakat hizmet-i Ku... [Devamını Oku]

Hizmete de Hizmet Edene de Küsülmez

“Kardeşlerimden rica ediyorum ki, sıkıntıdan veya ruh darlığından veya titizlikten veya nefis ve şeytanın desiselerine kapılmaktan veya şuur... [Devamını Oku]

İnsana Yakışan Hemcinsine Yardım Etmektir

İnsan yaratılışı itibariyle medenidir. Yani sosyal bir varlıktır. Kubbeyi oluşturan taşların birbirine dayandığı gibi insan da, hayatının ... [Devamını Oku]

Manevi Cihat Her Zaman Maddi Cihattan Daha Büyük ve Efdaldir

“Müminler ancak o kimselerdir ki, Allah’a ve Resulüne iman ederler, sonra şüpheye düşmezler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad e... [Devamını Oku]

Bizim vazifemiz teşrih, tanzim ve nurların neşrine çalışmaktır (2)

“Talebeliğin hassası ve şartı şudur ki: Sözler’i kendi malı gibi hissedip, sâhib çıksın. Ve en mühim vazîfe-i hayatiyesini onun neşir ... [Devamını Oku]

Bizim Vazifemiz Teşrih, Tanzim ve Nurların Neşrine Çalışmaktır

Mübarek Üstadımız vazifesini bihakkın ifa edip ahirete irtihal eyledi. Fakat Risale-i Nurlar neşr-i envar-ı Kur’aniye ve imaniye vazifesine deva... [Devamını Oku]

Bu Yolda İhlâs, Sadâkat ve Sebat Lazımdır

“Risaletü’n-Nur, kendi hâlis ve sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanca bedel ve pek çok kıymettar netice... [Devamını Oku]

Gerçekten Hizmet Eden Biz miyiz?

Aslına bakılırsa hizmet eden biz değiliz, bize hizmet ettiriliyor. Hizmet-i imaniyenin çok büyük faziletleri olmakla birlikte o hizmetin hadimleri... [Devamını Oku]

Zor İmtihan: Evlilik (2)

Ölçü: Risale-i Nurun Hizmeti Zarar Görecekse O Evliliğe İzin Yoktur Risale-i Nur talebelerinin yapacakları evlilikte en başta dikkat edec... [Devamını Oku]

Zor İmtihan: Evlilik

Kur’an hâdimlerinin imtihanları hep çetin olur. Yolları dikenli, meşakkatli olduğu gibi sırat misali kıldan ince kılıçtan keskincedir. Nur t... [Devamını Oku]

Her Doğruyu Söylemek Doğru mu?

Dünya nüfusunun artması, iletişimin son derece kolay ve süratli oluşu, sosyal hayatın çok hızlı ve etkileşimli bir hal alması insanlar arası... [Devamını Oku]

Hepimiz Cihad-ı Ekber ile Mükellefiz (2)

Ölçü: Bu Zamanda Cihad Muzâaf Bir Farz-ı Ayndır Bu zamanı inkar asrı olarak teşhis eden sevgi­li Üstadımız 11. Lema’nın 1. Nüktesinde ş... [Devamını Oku]

Hepimiz Cihad-ı Ekber ile Mükellefiz

Dinin farz kıldığı amellerden biri de cihattır. Cihat, maddi ve manevi olmak üzere iki kısma ayrılır. Maddi cihat, küffara karşı zamanın şa... [Devamını Oku]

Risale-i Nur'un ve Talebelerinin Vazifesi (2)

3. Ölçü: Risale-i Nurların Vizyon ve Misyonu Ulvidir. Risale-i Nurun vizyon ve misyonu, iman kurtarmaktır. Bizler nur talebeleri olarak imana hizmet... [Devamını Oku]

Risale-i Nur'un ve Talebelerinin Vazifesi

Nurdan Ölçülerde bu yazımızda Risale-i Nur talebelerinin vazifelerini ele alacağız. Hz. Üstad bu mesele ile ilgili şöyle bir ifade kullanır: ... [Devamını Oku]

Din Nasihattir, Samimiyettir(2)

İnsanlara vaaz ve nasihatte bulunurken muhatabın durumunu göz önüne almak gerekir. Muhatabımız daha nefsini ıslah edememiş birisi ise ona “sen... [Devamını Oku]

Din Nasihattir, Samimiyettir

Din nasihattir, samimiyettir. Evvela nâsihin öğüt verdiği şeyleri nefsinde yaşaması gerekir. Sonra da nasihat ettiği kişinin hayrını murad et... [Devamını Oku]

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur'an'ın Muhafızıdır (2)

Risale-i Nur’da ledün ilmi vardır. Allah tarafından kalbe ihsan olunan sırları ifade eden ledünniyat, Risale-i Nurun diğer eserlerden farkını ... [Devamını Oku]

Risale-i Nur Bu Zamanda İman ve Kur'an'ın Muhafızıdır

Üstad Said Nursi Hazretleri, eserlerinde pek çok yerde dile getirdiği gibi Risale-i Nurların kısm-ı ekserisi ilhamen yazdırılmıştır. Kur’an... [Devamını Oku]

Kendi Kendine Tenevvür Zamanı

İslâm tarihine baktığımızda asr-ı saadetten günümüze kadar dini eğitimin insanlara, sistematik olarak mektep, cami, medrese, tekke vb. yapıla... [Devamını Oku]

Eski Hâl Muhal Ya Yeni Hâl Ya İzmihlâl

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin dediği gibi: “Eski hâl muhal, ya yeni hâl ya izmihlâl.” Yani eskiye dönüş neredeyse imkânsız. Ya yeni hale... [Devamını Oku]

Dâbbetü'l-Arz Coronavirüs (Covid 19) Müdür? (2)

Geçen ayki yazımızda Kur’an’daki “Dâbbetü’l-arz” ifadesinin tefsirlerde ne suretle açıklandığına dair bir kısım malumat vermiştik.... [Devamını Oku]

Dâbbetü'l-Arz

Bu yazımızda dünya gündeminin ilk sırasında yer alan koronavirüs “Covid 19”un kıyamet alametlerinden “dâbbetü’l-arz” ile arasındaki ... [Devamını Oku]

Coronavirüs Tahlilleri

Dünyayı sarsan yeni tip Coronavirüs salgınıyla karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, hastalığın perde arkasındaki rahmet, hikmet ve ad... [Devamını Oku]

Cevşen'e Sarıl, Maksuduna Ol Vasıl

 Bediüzzaman Hazretlerinin hayatında dua ve zikirler çok önemli bir yer tutar. Talebelerinin naklettiğine göre Üstadımız her gün üç saat evr... [Devamını Oku]

Bu Zamanda Takva Esas Olmalıdır

Kur’an’da imandan sonra en mühim farz vazifelerden biri salih ameller ve takvadır.  Takva; Allah’ın haram kıldığı şeylerden sakınmak şe... [Devamını Oku]

Nurları Her Alanda İlan ve Nazar-ı Dikkatleri Celp Etmek Gerek

Yaşadığımız asır itibariyle teknoloji ve iletişimdeki gelişmelerin geçmiş asırlara nazaran altın çağında olduğu bir dönemdeyiz. Yine esk... [Devamını Oku]

Üveysilik ve Üveysi Talebeler

Bediüzzaman Hazretlerinin -tarihçe-i hayatında ifade ettiği üzere- ilim tahsil hayatı üç aydır. Doğubayazıt’ta Şeyh Muhammed Celali Hazretl... [Devamını Oku]

Gelenler Gidecek Yerleri Yenilerle Dolacak

Risale-i Nurların hizmetinde büyük feyiz ve bereket olduğu gibi o hizmeti yapanların zorluklarla karşılaştıklarında beklenmedik ilahi yardımla... [Devamını Oku]

Dikkat Üstad Konuşuyor!

Risale-i Nurlara talebeliğin şartlarından birisi de:  O’nu (Nur Risalelerini) kendi malı ve telifi gibi bilip O’na sahip çıkmak ve hayatının... [Devamını Oku]

Bu Zamanda İhsanlar Çok Pahalıya Satılıyor

Nur talebeleri, her amelinde yalnız Cenab-ı Hakkın rızasını gözetir. Amelini sadece Allah için yapar/yapmalıdır. Hayır hasenatının Allah’... [Devamını Oku]

Bu Zamanda İhsanlar

İhsanlar, iyilikler Allah için yapılırsa makbul olur. Yaptığı iyilikle övünmek, onu kendinden bilmek “ucb” denilen manevi bir hastalıktır.... [Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Nasıl Okunmalı?

Son zamanlarda “Risalelerin dili çok ağır, anlaşılmıyor” şeklindeki itirazlara çokça muhatap olduğumuzdan bu meseleye dair bir yazı kaleme... [Devamını Oku]

Bu Zamanda Hizmet Eden Kazanacak

Ahir zamanda dine hizmet etmek büyük bir şereftir. Hele hele imana hizmet etmek, iman kurtarmak çok büyük bir ihsan-ı ilahi ve kutsi bir vazifedir... [Devamını Oku]

Elmas Kılıcı Alan Muzaffer Olacak

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin istikbale dair görüş ve düşüncelerinden dikkate alınması gereken önemli bir hususu arz edeceğiz bu yazımı... [Devamını Oku]

Ebedi Gençlik Piyangosu

Gençlik çağı insanın hayatındaki en önemli dönemdir diyebiliriz. Zira dünyanın ve ahiretin ekseriyetle kazanılıp kaybedildiği bir zamandır... [Devamını Oku]

Ahirette Şefaatçi Çocuklar Yetiştirmek

Üstad Hazretleri, çocukları Risale-i Nurun fıtri talebeleri olarak kabul ediyor. Günahsız, tertemiz bir ruha sahip olan bu çocukların İslami t... [Devamını Oku]

Yıllar Öncesinden Vefatını Haber Veren Allâme: Bediüzzaman (ra)

Daha önceki yazılarımızda Üstad Hazretlerinin istikbale dair verdiği haberlerden örnekler vermiştik. Bu sayımızda Bediüzzaman Hazretlerinin 19... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri'nden

Hz. Üstad, Risale-i Nurların telif edildiği tarihten vefatına kadar yaşadığı 33 yıl boyunca pek çok suikasta maruz kaldığı halde düşmanlar... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri'nden İstikbale Dâir Müthiş Tespitler (2)

Geçen sayıda Risale-i Nur'un çok önemli vasıflarından beşini açıklamıştık. Bu sayıda kaldığımız yerden devam ediyoruz.  Risale-i Nur’... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri'nden İstikbale Dair Müthiş Tespitler

Asra damga vurmuş bir İslam kahramanının istikbale dair tespitlerini konu edeceğiz bu yazımızda. Bediüzzaman Hazretleri, hicri 1300’de -Bu tari... [Devamını Oku]

Bu Zamanda En Büyük Hizmet Kendini Yetiştirmektir

Yıllar önce bir büyüğümüzün söylediği söz hâlâ kulaklarımda çınlıyor: “Bu zamanda en büyük hizmet kendini yetiştirmektir.” Zaman ... [Devamını Oku]

Ömür Sermayesi ve Malayani İşler

Hz. Üstad; dünyevi ve geniş dairedeki siyasi kavgaları, savaşları, menfaat üzerine yapılan boğuşmaları takip edenlerin, ulvi vazifelerini terk... [Devamını Oku]

Ehl-i İlmin Tenkitlerine Nasıl Mukabele Etmeliyiz?

Risale-i Nurları ve Bediüzzaman Hazretlerini  tenkit edenlerin en çok dile getirdikleri şikayetlerden birisi de Nur talebelerinin bu eleştirilere k... [Devamını Oku]

Tenkitçi Ehl-i İlme Karşı Tavrımız Nasıl Olmalıdır?

“Risâle-i Nûr şâkirdleri tam ihtiyatla beraber, bir taarruz olduğu vakit, münakaşa etmesinler, aldırmasınlar. Aldanan ehl-i ilim ve ehl-i iman... [Devamını Oku]

Üstad Bediüzzaman (ra) Hatasız mıdır?

Nur talebelerinin; Bediüzzaman Hazretlerine karşı duymuş olduğu derin sevgi ve bağlılık, bazı insanlar tarafından sürekli tenkit konusu edileg... [Devamını Oku]

Risale-i Nurları Yazmada Zaman Aşımı Var mıdır?

Geçmiş yazılarımızda Risale-i Nurları yazmanın faziletlerinden bahsetmiştik. Bu yazımızda ise bu ulvi hizmetin zaman ve zemin itibariyle şartl... [Devamını Oku]

Risale-i Nurlar Kur’an’ın Tefsiri Olduğu İçin Mü’minlere Maddi/Manevi Şifadır

Önceki yazılarımızda Risale-i Nurların Kur’an harfleriyle yazılmasının dünyevi/uhrevi, maddi/manevi neticelerinden, faziletlerinden bahsetmiş... [Devamını Oku]

Risale-i Nurlara Talebe Olmak Neden Önemlidir?

Ölçü: Bediüzzaman Hazretleri, muhataplarını talebelik mertebesine çıkarmak için azami gayret sarf ediyordu. Sırf Risâle-i Nurlara talebe olsun... [Devamını Oku]

Üstadımız Neden Ciddi Talebeler İstiyordu? (2)

Hz. Üstad: “Bir sene bu risâleleri ve bu dersleri anlayarak ve kabul ederek okuyan; bu zamanın mühim, hakikatli bir âlimi olabilir. Eğer anlamasa... [Devamını Oku]

Üstadımız Neden Ciddi Talebeler İstiyordu?

“Elli tane talebem olsa, Akdamar adasına gitsem. On yıl onları yetiştirsem. Onlarla dünyayı fethederdim.”  Risale-i Nur külliyatını incele... [Devamını Oku]

İstiklâlimiz ve İstikbâlimiz İçin Bize Ciddi Talebeler Lazım

İçinde bulunduğumuz süreç göz önünde bulundurulduğunda, istiklâlimiz ve istikbâlimiz için eğitime ciddi yatırım yapmamız gerektiğini aç... [Devamını Oku]

Gözü Kör Eden Hastalıklar ve Tedavi Çareleri (2)

Ülfet, insanın zihin dünyasını istila ederse sahibini dalalete düşürür. Günümüzde ‘bilim adamı’ unvanını taşıyan bir kısım hakikat... [Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

Bu yazımızda güneş gibi hakikatleri gördüğü halde insanın maddi ve manevi gözünü kör eden, hakikatin üstünü örten, basiret ve ferasetini... [Devamını Oku]

Kıymeti Tam Anlaşıl(a)mayan Risale: Onuncu Söz

Onuncu Söz, Risale-i Nur’un ilk yazılan eserlerindendir. 1927 yılında Barla’da yazıldı. Risalenin telifi bitince Üstad Bediüzzaman: “Elhamd... [Devamını Oku]

İnsana Yakışan Hemcinsine Yardım Etmektir

İnsan yaratılışı itibariyle medenidir. Yani sosyal bir varlıktır. Kubbeyi oluşturan taşların birbirine dayandığı gibi insan da, hayatının ... [Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

Sıdk ve eman, Rabbimizin yüce vasıflarındandır. O Sadık’ul Va’d’il Emindir. Yani va’dini mutlaka yerine getirendir.  İnsanı ve toplumu y... [Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler

Üstadın dediği gibi: “Aynen öyle de, ma‘nevî bir elektrik olan Resâilü’n-Nûr dahi gayet yüksek ve derin bir ilim olduğu halde, külfet-i ... [Devamını Oku]

Hakikate Giden En Kısa Yol

“Evet, Risâletü’n-Nûr on beş senede medresede kazanılan kuvvetli iman-ı tahkikiyi, on beş haftada ve bazılara da on beş günde kazandırdı... [Devamını Oku]

İslam’ın Ölçüsü (2)

Bu yazıda “İtikadi fikir ayrılıkları hakkında İslam’ın ölçüsü nedir, Müslümanların sapkın düşünce akımlarına ve batıl inanç sa... [Devamını Oku]

İslam’ın Ölçüsü

Bu yazıda “İtikadi fikir ayrılıkları hakkında İslam’ın ölçüsü nedir, Müslümanların sapkın düşünce akımlarına ve batıl inanç sa... [Devamını Oku]

Ömür Sermayesi ve Malayani İşler

Hz. Üstad; dünyevi ve geniş dairedeki siyasi kavgaları, savaşları, menfaat üzerine yapılan boğuşmaları takip edenlerin, ulvi vazifelerini terk... [Devamını Oku]

Asıl Vazife

Ülke olarak yakın zamanda çok önemli süreçlerden geçtik, geçiyoruz. Bulunduğumuz coğrafyada son derece hararetli ve hareketli hadiseler yaşan... [Devamını Oku]

Hayrat Seferberliği

Geçtiğimiz Kurban Bayramı pek çok sivil toplum kuruluşunun yurt içi ve yurt dışı yardım faaliyetlerine sahne oldu. İslâm âleminin dört bir ... [Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler 10

2016 Yılı Kurban organizasyonu için Hayrat Yardım Derneği gönüllüsü olarak Kamboçya’ya gittik. Yardım faaliyetlerine bizzat katılmak, o co... [Devamını Oku]

Keyfiyet-Kemmiyet

Geçen sayıda Hz. Üstad’ın hayatı boyunca keyfiyetli talebe yetiştirme gayretine dikkat çekmiştik. Bu yazımızda, bu düsturun önümüze koydu... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri

“Risâle-i Nûr’un mesleği ise vazîfesini yapar, Cenâb-ı Hakk’ın vazîfesine karışmaz. Vazîfesi teblîğdir. Kabul ettirmek, Cenâb-ı Hakk... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri

Bu yazımızda manevi hayattaki rehaveti ve bununla mücadeleyi işleyeceğiz. Bunun için de yine Bediüzzaman Hazretlerinin konu ile ilgili ifadelerini... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri

“Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz! Vazifeniz kudsiyedir.Hizmetiniz ulviyedir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. B... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (5)

“Ey kardeşlerim! Dikkat ediniz! Vazifeniz kudsiyedir.Hizmetiniz ulviyedir. Her bir saatiniz bir gün ibadet hükmüne geçebilecek bir kıymettedir. B... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri

Risale-i Nur Külliyatında, şüphe­siz pek çok ifadeler vardır. “8 T” ile sembol­leş­tir­meye çalıştığımız bu mertebeler, Nur ta­le... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri

“Bu zamanda, lillâhilhamd, Sünnet-i Se­­­niy­­ye dai­re­sinde kemâl-i imanı kaza­nan Risale-i Nur şakirt­leri evliya­ların, mür­­­... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri

Nurdan Ölçüler’de bu sayıda, Risale-i Nurların 90 yıla yakın bir zamandır her kesimden insan tarafından sürekli okunmasına rağmen okuyucula... [Devamını Oku]

Lahikalar

Nur’dan Ölçüler isimli bu bölümde Ri­sale-i Nur talebelerinin hizmet-i ima­ni­ye ve Kur’aniyede takip edecekleri esas­ları, düs­turları,... [Devamını Oku]

Kur'ân ve Kâinat Kitabındaki Şifre: Tevâfuk (10)

Risâle-i Nurların tevâfuklu yazılması Kur'ân'ın da tevâfuklu yazılabileceğini göstermiştir. Tevâfuklu risâlelerin yazılmasından sonra dik... [Devamını Oku]

Kur'ân ve Kâinat Kitabındaki Şifre: Tevâfuk (6)

Risâle-i Nur eserlerinde tevâfuk bazen intizam kelimesiyle, bazen tenasüp (uyum), kimi yerde mizan (ölçü), pek çok yerde de muvâzene (denge) keli... [Devamını Oku]

Kur’ân ve Kâinat Kitabındaki Şifre: Tevâfuk - 4

Tevâfuk, Allah’ın inayet ve tevfikinin bir işareti, kerametler zincirinin menbaı, Kur’ânî sırların, Cifir ve Ebced ilimlerinin bir anahtarıd... [Devamını Oku]

Kur’ân Ve Kâinat Kitabındaki Şifre: Tevâfuk

Tevâfuk, Cenâb-ı Hakk’ın fiil ve eserlerinde her vakit gözlemlendiği gibi insanın fiil ve eserinde de görülebilir. Yalnız insanın mazhar old... [Devamını Oku]

Kur’ân ve Kâinat Kitabındaki Şifre: Tevâfuk - 2

Kâinat kitabının sırlarının kodlandığı bir şifre, bir tılsımdır tevâfuk. Arkasındaki hikmeti, ilmi, iradeyi, kudreti, nizâmı, mîzânı ... [Devamını Oku]

Kur’ân Ve Kâinat Kitabındaki Şifre: Tevâfuk

 Son zamanlarda toplumun büyük bir kesimi tarafından gelişigüzel kullanılan bazı kelimelerin dikkatle bakıldığında inançlarımıza ters dü... [Devamını Oku]

Sizler Bedîüzzaman’dan İcâzetlisiniz

Aziz, sıddık kardeşlerim! Bayram tebrikiyle beraber, her birinizi derecesine göre birer Said ve birer vârisim ve benim yerimde Nurların birer bekç... [Devamını Oku]

İslâm Medeniyetinde Zekât

Zekât, temizlik arınma ve bereket demektir. Allah'ın rızık olarak verdiği malın içinden fakirin hakkının çıkarılması; insanı cimrilik, tam... [Devamını Oku]

Din(in) Gününün Sâhibi Ancak Allah'tır

İnsan bu dünyaya kâinatın yaratıcısını tanımak ve O'na îman edip ibâdet etmek üzere gönderilmiştir. Dünyaya gönderilen insanın, kainatı... [Devamını Oku]

Risâle-İ Nur’dan İstifâdede İlmî Müzâkerelerin Rolü

İlim meclislerini cennet bahçelerine benzetiyordu Resûl-i Ekrem (asm) Efendimiz. Cennet bahçelerine uğramalarını ve meyvelerinden istifâde etmele... [Devamını Oku]

İçimizdeki Düşmanlar: Tembellik ve Tenperverlik

Şahsî kemâlât ve faziletini (!) kaybetmesine sebep olan âdemoğluna düşmandı İblis. Ondan intikam almaya yeminliydi. Artık tek bir gâyesi vard... [Devamını Oku]

Âlemin Muallimi

Bir çekirdek nasıl ki filizlenir, fidan olur, ağaç olur, dal budak salarak hava âleminde büyür ve gelişir. En nihâyette meyve verir. Ağaç ise ... [Devamını Oku]

Zamanın Bedîüzzamanı

Bazı şahsiyetler vardır, sır gibidir. Zamanla anlaşılırlar. Günler, aylar, yıllar, asırlar onları tüketemez. Zaman şerhini yapsa da günden ... [Devamını Oku]

Sahâbeden Günümüze Peygamber Sevgisi

İnsanoğluna Peygamberlerin gönderilmesindeki sırlardan birisi de şudur: “Allah’ı kullarına, kullarını da Allah’a sevdirmek.” İnsan, All... [Devamını Oku]

Kur’ân'da Haşr-İ Cismânî

Haşir yani öldükten sonra yeniden diriltiliş meselesi ilk insan, ilk Peygamber Hz. Âdem’den itibâren beşerin gündemine girmiştir. Akl-ı beşe... [Devamını Oku]

Kalemin Şehâdeti

Kalem, İlahî kelamı yazıya döktüğü günden bu yana mübârek addedildi. Kur’ân-ı Kerîm’de, kaleme ve yazdıklarına yemin etti Rabbimiz. N... [Devamını Oku]

Kâinatın Nur dan İşçileri

Semâvât âlemi, yeryüzüne ayak bastığı gün­den beri âdemoğlunun hep ilgisini çekmiştir. “Acaba orada yaşayanlar var mı? Varsa kim­lerdi... [Devamını Oku]

ASR-I SAADETTEN GÜNÜMÜZE PEYGAMBER SEVGİSİ

Sahâbe efendilerimiz Peygamber aleyhissalatü vesselam'a çok derin bir sevgi ile bağlıydılar. O, (asm) onlara her şeyden daha sevgiliydi. Huzurund... [Devamını Oku]

Korku

 İnsanda muhabbet, korku, inad, hırs, gelecek endişesi gibi binlerle hissiyat var. Her birinin de iki yönü var. Birincisi: Mecazî olan, yani hakik... [Devamını Oku]

Nurdan Ölçüler 3

ZAFER ZENGİN Risale-i Nurdan İstifade Mertebeleri (2) Ölçü: İmani meseleler, perdeli oldu­ğundan bir defa okumak yeterli olmaz. O hakika... [Devamını Oku]