İçerik Resmi
Cihad ve Gaziliğin Fezaili*
198. Sayi
Ey İslamlar, ehadis-i mezkure ile cihad ve gazilik hakkında beyan buyrulan makamat-ı aliyeye, mesubat-ı kesireye nail olmak isterseniz a’danın kuvvet ve kesretini asla nazar-ı itibara almayıp bu bapta ancak Cenab-ı Hakk’ın kudret ve kuvvetine dayanarak
İçeriğin devamını görüntülemek için Oturum açınız