Cihad ve Gaziliğin Fezaili*

198.sayı İtikad
Ey İslamlar, ehadis-i mezkure ile cihad ve gazilik hakkında beyan buyrulan makamat-ı aliyeye, mesubat-ı kesireye nail olmak isterseniz a’danın kuvvet ve kesretini asla nazar-ı itibara almayıp bu bapta ancak Cenab-ı Hakk’ın kudret ve kuvvetine dayanarak ve maksadın husule gelmesi uğrunda ölümü hiç mertebesinde sayarak dönmez ve çevrilmez kati bir azimle a’daya karşı aslanlar gibi saldırarak cihat ediniz. Eğer böyle yaparsanız avn-i Hak ile hem düşmana galip gelerek dünya maksadına ve hem de ahiret nimetlerine ve cihat ve gazilik için va’d buyrulan bunca ecir ve sevaba nail olursunuz. Bu hususta sahabe-i kiramın o hakiki ve âli Müslümanları meslek-i muk...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız