İrfan MEKTEBİ

İrfan MEKTEBİ

Cihad ve Gaziliğin Fezaili*

Ey İslamlar, ehadis-i mezkure ile cihad ve gazilik hakkında beyan buyrulan makamat-ı aliyeye, mesubat-ı kesireye nail olmak isterseniz a’danın kuv... [Devamını Oku]

Erteleme!

Adamın biri yol kenarına diken ekmiş. Önceleri zararsız gibi görünen bu dikenler, zamanla gelip geçenleri rahatsız etmeye başlayınca, şikâye... [Devamını Oku]

Depremde Evladını Kaybeden Bir Babadan Manevi Şifamıza Medar Bir İman Dersi

Depremle birlikte maddi ha­sar­lar oluştuğu gibi, manevi ha­sar­lar da oluştu. Vefatlardan ge­len üzüntüler canlarımızı yak­tı. Hay­­ra... [Devamını Oku]

Zelzele (Deprem) Sorusu

Madem bu zelzele musibeti, hataların neticesi ve keffâretü’z-zü­nûbdur. Masumların ve hatasızların o musibet içinde yanması nedendir? Adâle... [Devamını Oku]

40 Altın İçin Sözümü Bozar mıyım?

Eğer beni memnun etmek istiyorsan, hiçbir zaman yalan söyleme, doğruluktan asla ayrılma! Allah Teâlâ her zaman ve her yerde doğrularla beraberd... [Devamını Oku]

Aldanmayınız!

Ehl-i hakikatin mütemadiyen, “Dünya gaddardır, mekkârdır, fettândır, fenâdır, aldanmayınız!” demeleri, ne kadar doğru olduğunu gözümle... [Devamını Oku]

Dünya Ne Demektir?*

Dünya, ya bir kevkibe-i i’tiladır, ehl-i ihtişamın rüûs-ı tavaliine doğar veya bir sihr-i ibtiladır, ehl-i zevki aşk fitne-engiz ile oyalar.... [Devamını Oku]

İnsana Dair Bazı Ayet-i Kerimeler

“Muhakkak ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara arz ettik de (onlar) onu yüklenmekten çekindiler ve ondan korktular; insan ise onu yükleniverdi.... [Devamını Oku]

Manevi Fırsat Ayları Olan Üç Aylar Başladı

Sevgili Peygamberimiz (sav) üç ayların faziletini, “Recep Allah’ın ayı, Şaban benim, Ramazan ümmetimin ayıdır.”  hadisiyle beyan etmişt... [Devamını Oku]

Sual

Risale-i Nur’da Cevşen Bahsi

“Allah Resulü, Uhud savaşı gü­nü savaş meydanına doğru yürürken, gözlerini semaya dikti. Mevla’sından meded diledi. O esnada göklerin k... [Devamını Oku]

Ey insan!

Sen, nebati cismâniyetin cihetiyle ve hayvani nefsin itibariyle sağîr bir cüz’, hakir bir cüz’i, fakir bir mahlûk, zayıf bir hayvansın ki, b... [Devamını Oku]

Uyanın! Rahmet Mevsimi Geldi

 “Seksen küsur sene bir ömr-ü maneviyi sizlere kazandıracak olan şuhur-u selâse-i mübârekeyi ve bilhassa bu geceki Leyle-i Regâib’i tebrik ... [Devamını Oku]

Sakarya Türküsü*

İnsan bu, su misali, kıvrım kıvrım akar ya; Bir yanda akan benim, öbür yanda Sakarya.Su iner yokuşlardan, hep basamak basamak; Benimse alın ya... [Devamını Oku]

Ey İhvân-ı Vatan!

Sakın, ey ihvân-ı vatan! Sefahetlerle ve dinde lâuba­li­lik­lerle tekrar öldürmeyiniz. Ve bütün efkâr-ı fâsideye ve ahlâk-ı rezileye ve d... [Devamını Oku]

Utansın*

*Necip Fazıl KISAKÜREK [Devamını Oku]

Tüzükat-ı Timur’dan

Timur Han, 1336 tarihinde Türkistan’ın Şehrisebz’e bağlı Hoca Ilgar köyünde dünyaya gelmiştir. Annesinin adı Tekin Hatun olup, babasının ... [Devamını Oku]

Düstur

Şu hizmet-i Kur’aniyede bulunan kardeşlerinizi tenkîd etmemek ve onların üstünde fazilet-füruşluk nevinden gıbta damarını tahrik etmemektir... [Devamını Oku]

Müslüman Saati

Yolunu geç bulmuş bir kalbin muhabbetiyle Falih Rıfkı’ya İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilâların en gizlisi ve en tesirl... [Devamını Oku]

Pazarın Ağası Kim?

İslam hukukunda alış-verişte karşılıklı rıza esas alınmıştır. Peygamber Efendimiz yaşanan gıda sıkıntısı sebebiyle fiyatların sınır... [Devamını Oku]

Tarihten Sayfalar

Ertuğrul Süvari Alayı Sultan 2. Abdülhamid, kendisinden önceki padişahlar Sultan Abdülaziz ve Sultan 5. Murad’ın darbelerle tahttan indirilmes... [Devamını Oku]

İlmin Faziletine Dair Büyüklerin Sözleri*

Hazret-i Ali (ra), talebesi Kümeyl’e: Ey Kümeyl! İlim maldan daha hayırlıdır; çünkü ilim seni korur, malı ise sen korursun. İlim hakimdir, m... [Devamını Oku]

Tahsil-i Marifetin Fazileti

İnsanın müddet-i ömrü içinde yâd ve teselliye layık bir mevsim-i saadet var ise o da mücerred tahsil-i marifetle geçen zamandır. Marifet bir c... [Devamını Oku]

Bir Ayet ve Bir Hatıra

İlk defa 2014 yılının başlarında Umre ibadeti nasip oldu. Harem-i Şerif’te sabah namazına hazırlanırken aniden içimi bir hüzün kapladı. S... [Devamını Oku]

Besmele

Eğri Büğrü Arkadaş İstemem

Ormanın birinde Tilki ile Yılan arkadaş olur ve birlikte uzun bir yolculuğa çıkmaya karar verirler. Ancak bir süre sonra Yılanın yüzü asılır... [Devamını Oku]

Ey Müslümanlar!

İçinizden kim, Allah’a ve Resulüne itaat eder ve sâlih bir amel işlerse, ona mükâfatını iki kat veririz ve (Cennette) onun için (çok) hoş b... [Devamını Oku]

Bir Sağlıkçı Neden Çizgi Film Yapar?

Şüphesiz en kıymetli çalışma alanlarından birisi çocuklarımızın hayatına bakan işlerdir. Bunları sıralayalım desek, belki de en sona koya... [Devamını Oku]

Durmayalım*

*Mehmet Akif ERSOY [Devamını Oku]

Hakkın Sesleri*

*Mehmet Akif ERSOY [Devamını Oku]

Ümitsizliğin Sebepleri

Aşağıda sayılan sebeplerin bir kısmı yapılan işler ve adımlarda olması gerekenler olabilir. Bunlardaki eksiklikler netice almakta sıkıntı ya... [Devamını Oku]

Ey Hamiyetli İhvân-ı Vatan!

İsrâfât ve hilâf-ı şerîat ve lezâiz-i nâ-meşrûa ile tekrar ihya etmeyiniz. Demek şimdiye kadar mezarda idik, çürüyorduk. Şimdi bu ittih... [Devamını Oku]

Sünnetin Manası

Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın Sünnet-i Seniyesinin menbaı (kaynağı) üçtür: Akvali, ef'ali, ahvalidir (sözleri, işleri, halleri).... [Devamını Oku]

Bir Lokma, Bir Hırka Size de Yetiyor mu?

Hareket alanını, helal-haram dairesini çizen dinin sahibi bu kadar serbest bırakmışken, bize ne oluyor da gayret içerisinde olanların şevkini k... [Devamını Oku]

Merhamet

Unutmayalım her nimet şükür ister hem her nimetin şükrü kendi nev’indendir. Merhametin şükrü de evvela merhametli olmaktır.   “İnsan ne... [Devamını Oku]

Eski Kelime Sevgisi*

Şimdi hepsini unut, stres ile derdini anlat. Anası ölmüş stresli, borcu var ödeyemiyor stresli, tuttuğu takım maçı kaybetmiş stresli, oy verdi... [Devamını Oku]

Ağaç Kasidesi’nden

Halil Nihad Boztepe Biraz sizin gibiydim, serde dilcilik vardır.Siz Er dedikçe dövündüm, dedim NEFER yazdım.Siz dedikçe GENERAL, arttı hasretim P... [Devamını Oku]

Said Nur ve Talebeleri*

  *Osman Yüksel SERDENGEÇTİ [Devamını Oku]

Güzel Ahlak

İnsanoğlunun bütün çabaları, mutlu yaşamak içindir. Peygamberlerin gönderiliş sebebi de insanların dünyevî ve uhrevî mutluluklarını kazan... [Devamını Oku]

Mutsuz Sorular, Mutlu Cevaplar

Ne güzel ki soru soran talebeler var. Ne güzel ki cevap veren hocaları var. Hayat da aslında soru ve cevaplarından müteşekkil değil mi? Eskiden u... [Devamını Oku]

Saadet Asrından Bir Mutluluk Tablosu¹

Emiru’l-mü’minin Hz. Ömer b. Hattab (ra) anlatıyor: Resulüllah ashabıyla bir toplan­tı halindeydi. Beni Süleym kabilesinden bir bedevi geldi.... [Devamını Oku]

Çözümler Çoğu Zaman Basittir

Hayat karmaşık olsa da bir cihette basit ve sadedir. Basit bir cümle bazen bütün hayatın karmaşasına çözümler getirebilir. Bunun için hayatı... [Devamını Oku]

Herkes Sünnet-i Seniyeyi Yaşayabilir

Hazret-i Peygamber Aleyhissalatü Vesselam’ın Sünnet-i Seniyesi, -Kur’an-ı Kerim’de beyan edilen- Allah’ın razı olacağı hayat tarzının t... [Devamını Oku]

Sünnet-i Seniyeye Uymamak Günah mıdır?

Sünnete ittiba etmeyen, tenbellik ederse, hasâret-i azîme (büyük hasarlar); ehemmiyetsiz görürse, cinâyet-i azîme (büyük cinayet); tekzîbi (y... [Devamını Oku]

Kültür ve Medeniyet*

Avrupa’nın şuurumuzu felce uğrattığı kelimelerden ikisi de kültür ve medeniyettir. “Çağdaş uygarlık düzeyinin” dışında bazı hakika... [Devamını Oku]

Nasıl Başarılı Oldular?

Herkes başarılı olmak ister. Siz de istersiniz değil mi? Bu konuda hemfikir isek şunu bilmemiz önemli olacaktır. Başarı çaba ister. Çalışmad... [Devamını Oku]

İyiliğin Karşılığı İyilik Olmalıdır

Sadi Şirazi, şöyle anlatır: Bir hükümdarın oğlu attan düştü ve boyun kemikleri birbirine girdi. Öyle ki, boynu fil boynu gibi gövdesine batt... [Devamını Oku]

Devlet-i Aliyye

Türkiye’nin bakiyesi olduğu Osmanlı Devleti üç kıtada hüküm sürmüş, pek çok kültür ve milletle muhatap olmuştur. Hemen her büyük devle... [Devamını Oku]

Neden İslam Harflerini Muhafaza?

SUAL: Risale-i Nur yazısının İslam harflerini muhafaza ve unutulmuş bir sünnetti ihya etmek için yazıldığı söyleniyor. Halbuki İslam yokken... [Devamını Oku]

Takva Ehli Olmak

İmam Gazali (ra) Mükaşefetü’l-Kulub adlı eserinde, büyük ahlâk ve fıkıh âlimi Ebu Leys es-Semerkandî’den rivayetle takva (Allah korkusu i... [Devamını Oku]

Varlığın Sırrı Bir Noktada Gizlidir

“İlim bir nokta idi, cahiller onu çoğalttı.” (Hz. Ali) Nokta nedir? Nokta; varlık ve vücuttan önceki haldir. Varlık âleminin temelini oluşt... [Devamını Oku]

İnsan

İNSAN, kâinâtın ekser envâına muhtaç ve alâkadârdır. İhtiyâcâtı âlemin her tarafına dağılmış. Arzuları ebede kadar uzanmış, bir ç... [Devamını Oku]

Geleneği Rahat Bırakın

Ezher Şeyhi Prof. Dr. Ahmed et-Tayyib’in Kahire Üniversitesi Rektörü Muhammed Osman el-Hişt’in reformist nazariyelerine verdiği cevabın tercü... [Devamını Oku]

Kur’an Okunurken Nasıl Dinlemeli

Kur’an dinlerken edeb ve huşu ile ve dikkatle, elinden geliyorsa anlamaya çalışarak dinlemek gerekir. Bu mevzuda Üstad Bediüzzaman Ramazan Risale... [Devamını Oku]

Ayda Petrol Bulundu

Ateistler bilhassa evrim teorisinden sonra, bilimi yedeklerine alarak büyük bir propagandaya giriştiler. Evrimin bilimsel olarak ispatlandığını id... [Devamını Oku]

Şahsî İman Problemi

İnsan dış dünyanın sabitliğine aldanarak, hayatı sadece bu dünyadan ibaret görür. Sabit gördüğü dünya hayatının lezzetlerinin kazanılma... [Devamını Oku]

Peygamber Efendimizden (sav) Dualar 1

Resûlüllah (sav) Allah’a (cc) şöyle dua ederdi:  “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden,  katına yükselmeyen (kabul olunmayan)  amelden, huzur... [Devamını Oku]

“Madem اَ  لْحَقُّ يَعْلُو haktır...

“Madem اَ  لْحَقُّ يَعْلُو  haktır.Neden kâfir Müslime, kuvvet hakka galibdir?” Dört noktaya bak, bu müşkil de hallolur. B... [Devamını Oku]

Ayet ve Hadislerle Güzel Ahlak

 “Müminlerin iman açısından en mükemmel olanı, ahlâkı en iyi olanıdır.” (Buhârî, Edeb, 39) buyurulmuştur. adavranışa sahip olmayan ... [Devamını Oku]

Üç aylar, Allah'ın kullarına sunduğu bir fırsattır...

Allah Teâlâ bu aylarda af ve mağfiretini, nimetlerini sağanak sağanak yağdırıyor. Recep, Şaban, Ramazan aylarının bütün gün ve geceleri s... [Devamını Oku]

Kadere iman eden

“Kadere iman eden gam ve hüzünden emin olur” sırrı ile, خُذُوامِنْ كُلِّ شَىْءٍ اَحْسَنَهُ “Her şeyin güzel ci... [Devamını Oku]

Onuncu Ortakları Allah'tı

Mısır’ın, fakirliğin, işsizliğin ve cehaletin kol gezdiği bir kasabasında açılan küçük bir tavuk çiftliği, zamanla büyüdü ve bölgeye... [Devamını Oku]

Sen Kimsin ki!

Topal bir karınca uzun bir yola çıkacakmış gibi hazırlık yaptığını görenler, “Hayırdır nereye?” diye sual etmişler. Karınca “Hac yo... [Devamını Oku]

Muhteşem Gemi

Tahminen 4 milyar yaşlarında olan dünyamız, hayata elverişli bilinen tek gezegendir. Bilim adamlarının yıllardır yapmakta oldukları araştırma... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretlerinden Mektup Var!

بِاسْمِه۪ سُبْحَانَهُ و َاِنْ مِنْ شَئٍْ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِه۪ اَلسَّلَامُ ... [Devamını Oku]

Bollukta Darlık, Darlıkta Bolluk Görenler

Elbette insanlar bolluk içinde darlık, konfor içinde rahatsızlık hissedecekler. Çünkü insanlar şükretmediğinden, Allah verdiği nimetlerden be... [Devamını Oku]

Ubudiyet, Emr-i İlâhîye ve Rızâ-yı İlâhîye Bakar

Ubudiyetin dâîsi, emr-i İlâhî ve neticesi, rızâ-yı İlâhîdir. Semerâtı ve fevâidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gāiye ol­ma­mak, hem kasden ... [Devamını Oku]

Sabır Üçtür

BİRİSİ: MASİYETTEN SA­BIR. İsyan etmemek, günah iş­le­memek üzere sabırdır. Yani Allah’ın yasakladığı şeylerden ka­çınmak üzere s... [Devamını Oku]

Sadece Kur'an'la Amel Edilmesini Söyleyenlerin Cehaletlerinin Ortaya Konuşu

Her asırda bir şekilde kendine taraftar bulan, bir kısım yerler­de kendilerini Kur’aniyyun ola­rak ifade eden, biz yalnızca Kur’ an’da buldu... [Devamını Oku]

Risale-i Nur Neden Elle Yazılıyor?

“Risale-i Nur Talebesinin en ehemmiyetli vazifesi, onu yaz­­­mak veya yazdırmaktır ve in­­ti­­­şa­rına yardım etmektir. Onu yazan veya ya... [Devamını Oku]

Risale-i Nur'u Yazmanın Önemi

Bediüzzaman Hazretleri Lem’alar’da, İhlas Risalesinin sonundaki Yazı Mektubunda iki hadis-i şerife dayanarak Risale-i Nur’u yazanların yüz ş... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri ve Kur'an Harfleri

Bediüzzaman Hazretleri, Kur’ an harflerinin okunup ya­zıl­­ma­­­­sı­­na büyük ehemmiyet ver­miş ve Risale-i Nur talebe­le­ri­ni, Kur... [Devamını Oku]

Bu Kışın Devamına İhtimal Verebilir misin?*

Bundan on sene evvel Tiflis’e gittim. Şeyh Sanan tepesine çık­tım, dikkatle temaşa ediyor­dum. Bir Rus yanıma geldi. Dedi: “Niye böyle dikka... [Devamını Oku]

Risale-i Nurdan İstifade Etmek İçin

Risale-i nura muhatap olmak. Yani başkaları için değil, kendi nefsi için okumak.     “Kim bildiği ile amel ederse, Allah ona bilmediğini de... [Devamını Oku]

Ahmed Hüsrev Altınbaşak (v.20 Temmuz 1977)

Vefatının 40. sene-i devriyesinde rahmetle yâd ediyoruz... Bediüzzaman Hazretlerinin “Hüs­­­rev gi­bi bir Nur kah­ra­manın­dan – be­nim... [Devamını Oku]

Batı Dünyasının Zorbalıkları

İnanıyorum ki biz batılılar, dünyayı fikirlerimizin, değer­lerimizin ve dinimizin mü­kem­melliğiyle fethetmedik. Yalnızca ve yalnızca başk... [Devamını Oku]

Ramazan-ı Şerife Dair

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi,size de farz kılındı. (Bakara Sures... [Devamını Oku]

Gençler Osmanlıca Yarışıyor

2014 senesinden itibaren İstanbul, Sakarya ve Denizli de liseli gençler arasında Osmanlı Türkçesi yarışmaları yapılıyor. İstanbul’da öne ... [Devamını Oku]

Birbirinize Sabrederseniz, Sağlam Kalabilirsiniz

Feridüddin Attar Hazretleri, vaktiyle, bir dergâhta hizmet eden talebelerden biri, bir gün hocasına dedi ki: “Efendim, zat-ı âlinize elim­den ge... [Devamını Oku]

Soru - Cevap

Sual: Eskiden İslâmlar zengin, onlar fakir idiler. Şimdi her yerde kaziye bil‘akistir. Hikmeti nedir? Cevab: İki sebebi biliyorum: Birincisi:  ل... [Devamını Oku]

Dikkat Edin!

İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ken­dileri inanan kimseler olmadıkları hâl­de: “Allah’a ve ahiret gününe iman et­tik” derler. Allah... [Devamını Oku]

Dünya İyilikle Değişir

Her sene yardım kuruluşları yardım gönüllüleri ile dünyanın dört bir tarafına gidiyorlar. Ülkemizdeki yardımseverlerin emanetlerini yani kur... [Devamını Oku]

İstemek İnsanın İktizasıdır

 “Ey insanlar! Fâni, kısa, fâidesiz ömrünüzü bâkî, uzun, fâideli, meyvedar yapmak ister misiniz? Madem istemek, insaniyetin iktizasıdır. B... [Devamını Oku]

İbadet Hakkında 3 Soru

İbadet Edemeyenler Neden Edemiyor? Allah'ın insanı yaratmaktaki muradı, ken­disine kulluk etmesidir. Fakat bu, Allah'ın muradı olduğu gibi, insan... [Devamını Oku]

Olmasaydın Ol/a/mazdık!

Peygamber (sav) dilini tutardı, ancak insanları birbirine sevdirecek, birbirleriyle kaynaştıracak şeyleri konuşurdu. Onları ürkütmez, kaçırmaz... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretlerinin Kabri Isparta'ya Nakledildi

Aziz Üstad’ın vefatından iki ay sonra, 27 Mayıs 1960 askerî darbesi gerçekleşti ve Demokrat Parti iktidardan uzaklaştırıldı. Askerî darbe i... [Devamını Oku]

Gafil Kafaya Bir Tokmaktır Bir Ders-i İbrettir

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَٓا اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ Ey gaflete dalıp ve bu hayatı tatlı görüp ve... [Devamını Oku]

Dünya İyilikle Değişir

Vakit Ramazan Vakti Ramazan berekettir. Ramazan hayır­dır. Ramazan kulluktur. Ramazan ibadettir. Ramazan hepimiz için kardeşliktir. Hayrat Yardım R... [Devamını Oku]

Şartlara Teslim Olmazsan Şartlar Değişir, Sana Teslim Olurlar

Şartlara Teslim Olmazsan Şartlar De­ğişir, Sana Teslim Olurlar Sultan İkinci Mehmed henüz yedi yaşlarında iken hocası Molla Ak Şemsüddin kul... [Devamını Oku]

İşin Ehli Olmak

Atalar demişler ki “At binenin kılıç kuşananın.” Gelin o zaman şu hakikati dinleyelim: Şübhe yok ki Allah size, emânetleri ehli­ne vermeni... [Devamını Oku]

Lokman Hekimden Nasihatler

Allah'a ortak koşma  Ey oğul! Allah'a ortak koşma. Muhakkak ki şirk pek büyük bir zulümdür.  Allah her yaptığını ortaya çıkarır  Oğl... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Said Nursi (ra) ve Davası (v. 23 Mart 1960)

Bediüzzaman Hazretleri’nin İstanbul’a gelişi, yıllardır görüşmediği pek çok eski dost ve ahbabları ile ve âlim ve hocalardan eski arkada... [Devamını Oku]

Doğruluk Hakkında Ayet ve Hadisler

Ayet-i Kerimeler “Ey İman edenler! Allah'tan korkun ve sadıklarla (doğrularla) beraber olun!”(Tevbe Suresi, 119) Onlar ki, yalan yere şahitlik et... [Devamını Oku]

Araplar Birinci Dünya Savaşında Bizi Arkadan Vurdu Mu?

Yıllarca Türkiye’de Arapların birinci dünya savaşında bizi arkamızdan vurduğu iddia edilerek, halkımızın Araplara düşman olması sağlanma... [Devamını Oku]

Birinci Söz

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ بِهِ نَسْتَعِينُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِ... [Devamını Oku]

Nasıl Başarılı Oldular?

Herkes başarılı olmak ister. Siz de istersiniz değil mi? Bu konuda hemfikir isek şunu bilmemiz önemli olacaktır. Başarı çaba ister. Çalışmad... [Devamını Oku]

Biz Kendimize Çeki Düzen Verdiğimiz Zaman...

Hülagü 1255’te ağabeyi Mengü Han tarafından Ortadoğu’da henüz ele ge­çi­ril­memiş toprakların ele geçirilmesi için görevlendirilir. H... [Devamını Oku]

Bediüzzaman Hazretleri'nin Siyasete Bakışı

Bediüzzaman Haz­retleri’nin uzak durduğu siyaset, ikti­dâr, makam ve liderlik mücadelesi anla­mındaki siyasettir. Bir de İmam-ı Gazali (ra)... [Devamını Oku]

Hayrat Vakfı Southampton'da İslami Tanıtım Sergisi Düzenledi

 “Allah bile batıramaz (haşa)” denilen meşhur Titanik gemisinin demir aldığı İngiltere’nin liman şehri Southampton’da İslami Tanıtım ... [Devamını Oku]

Üç aylar, Allah'ın Kullarına Sunduğu Bir Fırsattır...

Yaşadığımız hayat, çoğu zaman bize dünyaya asıl geliş gayemizi unutturabiliyor. Halbuki bizler, bizi asıl gayemizden uzaklaştıracak şeylere... [Devamını Oku]

Sahabeler ve Bizler

Sual: Asr-ı Saadette maddi bir cihad vardı. Onlar maddi zor­luklar çekmişler ama biz şu an nefislerimizle manevi ola­rak cihad ediyoruz. Şu an bi... [Devamını Oku]

Sahabeler Yıldızlar Gibidir

[دردنجي سؤال] صحابه لره قارشو ادعاي رجحانيت نره دن چيقييور؟ كيم چيقارييور؟ شو زمان... [Devamını Oku]

İDSB II. Uluslararası Aile Konferansı Sonuç Bildirgesi

24-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstan­bul’da düzenlenen ve 30 ülkeden yaklaşık 500 STK temsilcisi, ilim adamı, akademis­yen ve bürokratın... [Devamını Oku]

Osmanlı Türkçesi İkinci Eğitim Şurâsı Ankara'da Yapıldı

31 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Anka­ra’da Osmanlı Türkçesi Eğitim Şûrâsının ikincisi yapıldı. Hayrat Vakfı’nın Milli Eği­tim Ba... [Devamını Oku]

İrade Sağlamlığı

Sual: Her insanın zaafları var. İnsan­ların bu zaaflarına yönelik her yönden çok kuvvetli saldırılar var. Bir insan, bu kadar saldırı karş... [Devamını Oku]

Kış Çayları

Havaların soğumasıyla beraber hastalıklar da tüm ülke genelinde önemli bir artış gösterdi. Soğuk algınlığı, grip, nezle bunlardan yalnız ... [Devamını Oku]

Siz Zengin misiniz?

Üstlerine küçük gelen yırtık pır­tık mantolar giymiş iki çocuk, birbirlerine sokulmuş dış kapının önünde duruyorlardı. “Kullanılmı... [Devamını Oku]

İmana Vakfedilmiş Bir Ömür

Hayrat Vakfı İlmi Araştırmalar Heyeti azası olarak hizmetlerine devam eden Cemal kardeşimiz, kısa ömre çok ve güzel hizmetler sığdırabilen k... [Devamını Oku]

Açık Hava Kur'ân Kursu

Samsun Asarcık ilçesinde, geçtiğimiz Haziran ayı itibariyle, okullar kapandığında hem tatlı, hem bereketli bir programın startı verilmişti. ... [Devamını Oku]

Osmanlı Türkçesi Eğitim Şurâsı Isparta'da Yapıldı

2012 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Hayrat Vakfı arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürüt... [Devamını Oku]

Kader ve Dünya

Sual: Cenab-ı Allah her şeyi biliyor ezelden ebede kadar... Madem her şeyi biliyor neden cennete gidecek kulunu cennete, cehenneme gidecek kulunu da c... [Devamını Oku]

Yalan Nedir?

Hz. Ali (ra) Allah nezdinde hatalıların en büyüğü yalancı dildir. Pişmanlığın en kötüsü kıyamet günündeki pişmanlıktır. Ö... [Devamını Oku]

İki Bayram Arası Hayrât Var Yollarda

Hayrat İnsani Yardım Derneği Ramazan Bayramı'nın ardından iki bayram arası hayratları artırıyor. İnsanlık vicdanına rahmet esintileriyle ses... [Devamını Oku]

İslam Birlik ve Beraberlik Dinidir

İslamiyet, Allah’ın birliğine imanı gerektirir. İmandaki bu birlemeyi sosyal hayatta temel düstur kabul eder. Birlik ve beraberliği emreden emir... [Devamını Oku]

Çalışma Hayatının Umumi Kanunları*

- Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme. Bil ki, her gün ve her saat çalışmanın en müsait zamanıdır. - Çalışmak için müsait yer ve ... [Devamını Oku]

Zindan-ı Atalete Düştüğümüzün Sebebi Nedir?

Hayat bir faaliyet ve harekettir. Şevk ise matiyyesidir. İşte, himmetiniz şevke binip mübareze-i hayat meydanına çıktığı vakit, en evvel düş... [Devamını Oku]

Hüsrev Efendi'nin Duygu Dolu Mektupları

Hazret-i Üstad, Emirdağ’dan gönderdiği başka bir mektubunda, “Evet Hüsrev, Feyzi, Hâfız Ali, Nazif gibi çok kardeşlerimizin geçen tarz-ı ... [Devamını Oku]

Gizli Komitelerin Dehşetli Planı

ediüzzaman Hazretleri’nin vefatından iki ay sonra, 27 Mayıs 1960’da askerî bir darbe oldu. Memlekette başlatılan umumî bir baskı ve sindirme ... [Devamını Oku]

Hayrât Vakfı

üsrev Efendi dokuz defa yazarak kemale erdirdiği “Tevâfuklu Kur’ân’ı” neşretmek için ileri gelen otuz kadar talebesiyle Isparta’da bir i... [Devamını Oku]

Hulusi Beyi Geçen Talebe

Hulusi Bey, 1929 yılında Üstad Bediüzzaman’ı Barla’da ziyaret ettikten üç gün sonra Risale-i Nur Hizmeti’nin istikbali ile alakadar bir rü... [Devamını Oku]

Hüsrev Efendi'nin Sohbetleri

‘Kardeşimsen bana hazine getirdin!’ Talebelerinin dünyevî-uhrevî her derdiyle, sıkıntısıyla ve mes’elesiyle hassasiyetle ve sabırla alâka... [Devamını Oku]

Hüsrev Efendi'nin Şahsiyeti

üsrev Efendi insanlara karşı ziyadesiyle şefkat ve merhamet sahibiydi. Bir kardeşimiz üzüntülü bir vakasını anlattığı zaman o da üzülürd... [Devamını Oku]

Kalem-i Hüsrevi

ediüzzaman Hazretleri’nin Isparta’ya gelişinin beşinci senesi olan 1932 yılında,  Kur’ân’ın daha önce keşfedilmemiş yeni bir harikası... [Devamını Oku]

Kısa Tarihçesi

hmed Hüsrev Altınbaşak, 1899 senesinde Isparta’da dünyaya geldi. Babası Mehmed Efendi, annesi Ayşe Hanım’dır. Osmanlı Devri Isparta vâlile... [Devamını Oku]

Hüsrev Efendi'nin Manevi Cephesi

Câvîd Saraçoğlu’nun Hatırası Merhum Câvîd Saraçoğlu, Yugoslavya’da 1960’lı yıllarda açılan Nur Medreselerinin hocasıdır ve Bediüzz... [Devamını Oku]

Hüsrev Efendi'nin Nur Hizmetindeki Merkezi Vazifesi

 ediüzzaman Hazretleri’ne, hususan Emirdağ’da kaldığı yıllarda çok büyük tazyikat yapılıyordu. Kimse ile görüştürmemek için kaldığ... [Devamını Oku]

Nur Talebeleri'nin Hüsrev Efendi'ye Fevkalâde Hürmetleri

ile 60 yılları arasında Risale-i Nur Hizmeti yurdun dört bir tarafında hararetle devam ediyordu. Bu hizmetlere öncülük eden ileri gelen Nur Taleb... [Devamını Oku]

Risale-i Nurun Kerametli Kalemi

üsrev Efendi’nin Risale-i Nur yazısındaki hizmeti akıllara hayret verecek bir dereceye ulaşmıştır. Risaleleri bir matbaa gibi inanılmaz miktar... [Devamını Oku]

Türk Milletinin Kahramanı

Bu zat müstesna ve şirin kalemiyle nurlardan altı yüz risaleye yakın yazmış ve vatanın her tarafına neşrederek komünist perdesi altında dehş... [Devamını Oku]

Üstad-ı Sani Hüsrev Efendi

5 saff-ı evvel Nur Talebeleri’ndenYakub Cemal Efendi bir mektubuna şöyle başlıyordu: “Aziz, sıddık Üstad-ı Sânîmiz Hüsrev Efendi! 12 Hazi... [Devamını Oku]

Hüsrev Efendi'nin Vefatı

Hüsrev efendi’ninmirası Hüsrev Efendi vefatından önce talebelerine, babasından kendisine kalan arazilerinin, tek hukukî mirasçısı olan kerîm... [Devamını Oku]

Bediüzzaman'ın Hayru'l-Halefi

“Bana ihtiyaç bırakmayacak bir derecedetedbir ve dirayet sahibi” Bediüzzaman Hazretleri gibi, “Asrımızın cemaat zamanı olduğu ve bu asırda... [Devamını Oku]

Bir Ayet, 25 Yapıştırma

Hüsrev Efendi'nin yazdığı kelime ve harf deposu Buradaki kelimeler Hüsrev Efendi'nin yazıp seçtiği ve arkadaşları tarafından film ile kopyalan... [Devamını Oku]

Ahmed Hüsrev Efendi Bizzat Ne Kadar Çalışmıştır?

Muhammet Semiz: 1975-77 yani buna yaklaşık 3 sene diyebiliriz. Bizzat kendisi de üzerine yapıştırıyor; yapıştırma hizmetini bizzat kendisi de y... [Devamını Oku]

Hüsrev Efendi

Kur'ân'a Hizmet Yolunda

Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinin 40 senede 9 defa yazdığı Tevafuklu Kur’an-ı Kerim nüshasının 10 sene de yapıştırma faaliyeti sürmü... [Devamını Oku]

Yeni Nesil Nur Talebeleriyle Birlikte Devam...

Bediüzzaman Hazretleri'nin 1960 yılında vefatından sonra, Hüsrev Efendi, Risale-i Nur’un neşrine yönelik hizmetlerini, eski sadık arkadaşları... [Devamını Oku]

İğneyle Kuyu Kazdılar

5 Üzerinde en çok emek sarf edilen Kur’ân-ı Kerim nüshası, Ahmed Hüsrev Altınbaşak Hazretlerinin 40 senede yazdığı ve 10 sene de yapıştı... [Devamını Oku]

“Maznun Hüsrev Altınbaşak:

Önceki sayfada misallerde görüldüğü gibi, Hüsrev Efendi’nin Üstad-ı Sânî (İkinci Üstad) vasfı ellili yıllarda o kadar bilinen bir hal al... [Devamını Oku]

Orucun Ekmeli

“… Orucun ekmeli (en mükemmeli, olgunu) ise, mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayâli, fikri gibi cihâzât-ı insaniyeye (ins... [Devamını Oku]

Niçin Hayrât Vakfını tercih ettim?

İstanbul Zeytinburnu’nda gasilhanede Ahmet Ammar’ın cenazesinin yıkanılmasını beklerken, yanıma Said Nuri Hoca ve Hayrât’ın bir büyüğü... [Devamını Oku]

Hayrât Vakfı Gençlik

Hayrât Vakfı Gençlik Komisyonu’nun 2010 yılından itibaren her yıl organize ettiği "Gençler Yarışıyor Kitap Okuma ve Bilgi Yarışması" bu s... [Devamını Oku]

Asla Ümidimizi Yitirmemeliyiz!

Hayatın zorlukları karşısında herkesin tahammül gücü aynı olmayabilir. Aklımızın zorlandığı, ruhumuzun iyice yıprandığını hissettiği... [Devamını Oku]

Konya Rehber Koleji

Rehber Eğitim Kurumları, yıllarca hizmet verdiği dershanecilik sektöründen 2013 yılı başında tecrübelerini daha verimli kullanacağı özel ok... [Devamını Oku]

Ayasofya Vakfiyesinin Son Kısmının Tercümesi

“… Ve dahi Allah’a ve Resûlüne ve âhiret gününe îmân eden hâin mütevellî veya mütegallib sultan veya mutaassıb vezîr veya mubtıl vâl... [Devamını Oku]

Mekânın Cennet olsun Ömer Ağabey!

Risale-i Nurların neşri devam ederken, Bediüzzaman Hazretleri de kendi çilesini çekegeliyor, lakin bütün bunlarla birlikte etrafına da rahmet olu... [Devamını Oku]

Her Şey Allah’ın İzniyledir!

Her şey Allah’ın izniyle başladı. Tesadüf asla yoktur. Ahmad Ammar’ın bir trafik kazası sonu­cu Türkiye'de şehid oluşundan beri ger­çekt... [Devamını Oku]

Kahramanlar Şehri Bujim ve Sultan Duası'nın Sırrı

Fatih Sultan Mehmet tarafından 1463 yılında fethedilen Bosna-Hersek'te Osmanlı'ya ait birçok iz hala korunmaya devam ediyor. Osmanlı'ya ait çok sa... [Devamını Oku]

Fatiha Suresi'nin Fazileti Nedir?

Fatiha Sûresi 1-Rahmân, Rahîm olan Allah’ın is­miyle. 2-Hamd, âlemlerin Rabbi olan Al­lah’a mahsustur. 3-(O,) Rahmândır, Rahîmdir. 4-Dîn (... [Devamını Oku]

Sosyal medya sitelerini kullanmak İslami açıdan uygun mudur?

SORU: Günümüzde sosyal med­­­ya olarak bahsedilen twit­ter face­book vs. çokça kulla­nılıyor. Fakat bu gibi sitelerin sahipleri genelde gay... [Devamını Oku]

Hayrat İnsani Yardım Derneği Suriye'de Su Kuyusu Açıyor

Hayrat İnsani Yardım Derneği üç yıldır savaşın devam ettiği Suriye’de, halkın su ihtiyacını gidermek için kuyu kazma çalışmalarına ba... [Devamını Oku]

Suriye ve Gazze İçin Acil Yardım Çağrısı

Kış, bölgede ilk defa bu kadar şid­detli geçiyor. Suriye’nin Halep ve Humus böl­gelerinde iki çocuk donarak öldü. Sayı daha artacak. Suriye... [Devamını Oku]

Haber

Akademilerden ortak Kader Dersi Türkiye’de ilk defa kur sistemiyle Risale-i Nur Dersleri’ni başlatan Divan Akademi, Akademi Osmanlı ve Gülhan Aka... [Devamını Oku]

Nur Talebeleri de Saraçhane'deydi

Uluslararası Rabia Platformu ve birçok sivil toplum kuruluşu Rabia katliamının 100'üncü Günü dolayısıyla Saraçhane Parkı'ndaydı. Üs­tad H... [Devamını Oku]

Rabia Şehidleri İçin Teheccüd Namazı Ve Kunut Duası

Uluslararası Rabia Platformu ve platforma destek veren sivil toplum kuruluşları üyeleri­nin çağrısıyla Fatih Camii'nde toplanan mü'minler, Rabi... [Devamını Oku]

Divan Derneği'nde Mısır Paneli

Divan Derneği tarafından düzenlenen, ''Rabia Katliamı’nın 100. Gününde Mısır'' adlı pa­nelde konuşan Fehmi, Müslüman Kardeşler Teşkilat... [Devamını Oku]

Arnavutluk’ta Helâl Gıda Fuarı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Baş­kanlığı’nın katkılarıyla Arnavutluk’un Elba­san şehrinde Elbasan Müftülüğü ve Elbasan ... [Devamını Oku]

Suriye’de Kurban Organizasyonu

Hayrat İnsani Yardım Derneği, her yıl olduğu gi­bi bu yıl da, vekâlet yoluyla verilen kurban­ları dünyanın muhtelif ülkelerinde yetkilileri ... [Devamını Oku]

Bu Proje İle Milli Hafızamıza Sahip Çıkıyoruz

Projenin kapsamı ve amacı nedir? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ile Hayrat Vakfı arasında Nisan ayında imzala... [Devamını Oku]

Su Hayattır

Hayrat İnsani Yardım Derneği üç yıldır sava­şın devam ettiği Suriye’de, halkın su ihtiyacını gi­dermek için kuyu kazma çalışmaların... [Devamını Oku]

Uluslararası 4. Helal ve Sağlıklı Ürünler Fuarı’nın Ardından…

Uluslararası fuar ve konferans  çalışmaları ile ‘TEK SES TEK YÜREK” birliğini he­def­­leyen GİMDES,  bugün Türkiye'de ulus­lararas... [Devamını Oku]

Helal ve Tayyib Bir Yaşam İçin Hep Birlikte Tek Ses Tek Yürek!..

6. Uluslararası Helal ve Tayyib Ürünler Konferansı ardından    6. Uluslararası ’’Helal ve Tayyib Ürünler’’ Kon­feransı, 7 Eylül 2013... [Devamını Oku]

Balkan İşbirliği Projesi

Balkanlarla Sürekli İşbirliği ve Temas projesi Nisan ayında Balkanlarla olan ilişkilere ivme kazandırma amacıyla çok boyutlu ve çok yönlü ol... [Devamını Oku]

İstanbul’da Üsküplü Bir Güzel Adam

Hocam öncelikle kendinizden bahseder misiniz? Şahsımdan bahsederken, belirtmek isterim ki asıl ismim Muhammed Câvid’dir, fakat Üs­küp’te hep ... [Devamını Oku]

Tövbe Kapısı Açıktır!

Ebû Said (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Sizden önce yaşayanlar arasın­da doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam var­dı. Bir... [Devamını Oku]

Ömer bin Abdülazîz (ra)

Büyük dedesi Hz. Ömer (ra) gibi adâlet ve basîret sâhibi olan Ömer bin Abdülazîz (ra) devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal ad... [Devamını Oku]

Ey Rabbimiz! Kalblerimizi Doğru Yola İlettikten Sonra Bir Daha Eğriltme!

Yalnız sana kulluk ediyoruz, sadece senden yardım diliyoruz. Bizleri îmândan, Kur’ân’dan, sana varan hak yoldan ayırma. Ey Rabbimiz! Dünyanın... [Devamını Oku]

Halalen, Tayyiben!

1- GİMDES helal sertifikalı ürünler listesi­nin giderek arttığını görmekteyiz. Şu anda ülkemizde GİMDES helal sertifikasına sahip firma sa... [Devamını Oku]

Elazığ Bedîüzzaman’a koştu

Hayrat Vakfı ile Azizan Eğitim Araştırma ve Kültür Derneği’nin ortaklaşa tertip etti­ği “Kur’ân’a Adanan Bir Ömür: Üstad Be­dîüz... [Devamını Oku]

Üstad Bediüzzaman Hazretleri Vefat Yıldönümünde Adıyaman’da Anıldı

Hayrat Vakfı Adıyaman temsilciliği ve Adıyaman Altınbaşak Eğitim ve Kültür Derneği’nin ev sahipliğinde 31 Mart tarihinde Üstad Bediüzzaman... [Devamını Oku]

Afganistan 2012 Kurban İzlenimlerimiz

Hayrat Vakfı Kurban Organizas­yonu Projesi kapsamında 23 Ekim 2012 Salı günü saat 23.55’te İstanbul’dan Afgan Havayollarına âit uçakla Afga... [Devamını Oku]

Mi'râc'la Gelen Nûr, Emânet ve Anahtar

NÛR İnsanın kâinâtın kıymetli bir meyvesi ve kâinâtın Yaratıcısı'nın nâzenin bir sevgilisi olduğunun anlaşılmasına vesile olan Mi'râc... [Devamını Oku]

2. Türkiye Dergi Günleri

Geçen yıl ilki düzenlenen Türkiye Dergi Günleri’nin ikincisi, bu yıl 10-14 Aralık tarihlerinde, İstanbul’da, Sirkeci Tren Gar’ında dü... [Devamını Oku]

Sandukça

“Nûn. Kaleme ve yazmakta oldukları şeylere yemîn olsun”                                             ... [Devamını Oku]

Kerbelâ

    Hz. Hüseyin:    “Nedir bu yerin ismi?” diye sordu.    “Kerbelâ!” dediler.    Hz.Hüseyin:    “Üzüntülü, tasalı, mihnetli ... [Devamını Oku]

Zünnûn-u Mısrînin Emâneti

İsm-i A‘zam, en büyük isim demek olup, Cenâb-ı Hakk’ın bütün isimlerinin içinde gizlendiği ve bazı sevgili kullarına bildirdiği isimdir.... [Devamını Oku]

“Pek Çok İslâm Ülkesinde Tarihî Bir Dönüşüm Yaşanıyor”

“Bugün coğrafyamızda cereyan eden toplumsal hareketler değişimin zamanının geldiğinin, geri döndürülemez bir dönüşüm sürecinden geçmek... [Devamını Oku]

Kış Geldi, Hoş Geldi!

Halk arasındaki takvîmde bir sene yaz ayları ve kış ayları olmak üzere ikiye bölünür. Kış ayları, 8 Kasım’da başlar ve yaz aylarının b... [Devamını Oku]

Sigara Sizi Bırakmadan

 Dünyada 8 saniyede bir can alan, yılda 4 milyon kişinin ölmüne sebeb olan, her 10 erişkinden birinin ölüm sebebi sayılan sigarayı bırakmak i... [Devamını Oku]

Gecelerin Sultanı Leyle-i Kadir

Yıl içindeki manevî pazarlar hükmündeki kandiller içerisinde Kadir Gecesi'nin müstesna bir yeri vardır. Kadir gecesi tüm gecelerin sultanıdır.... [Devamını Oku]

Gerçek Gündem: “İslâm’ın Erkânı”

“Risâle-i Nur’da İslâm’ın Erkânı” konulu 4. Milletlerarası Bedîüzzaman ve Risâle-i Nur Sempozyumu 22 Mayıs Pazar günü Bursa’da be... [Devamını Oku]

Kitap ve ilmin İslâmdaki Yeri

Endülüs Emevîleri zamanında İslâm düşmanlarıyla yapılan harblerde esir alınan âlimler, asilzâdeler, şövalyeler, büyük kumandanlar kitapl... [Devamını Oku]

Afyon’da Kur’ân Coşkusu

Afyonkarahisar Hisar Araştırma ve Eğitim Derneği, Kur'ân yılı münasebeti ile  Afyon Lisesi Konferans Salonu’nda “Zaman ihtiyarladıkça Kur... [Devamını Oku]

Zünnun-u Mısrînin Emâneti

 İsm-i A‘zam en büyük isim demek olup, Cenâb-ı Hakk’ın bütün isimlerinin içinde gizlendiği ve bazı sevgili kullarına bildirdiği isimdir... [Devamını Oku]

Gelenek, teceddüt ve Mehmet Âkif

Mehmed Âkif, çok iyi derecede Arapça bilirdi. Arab edebiyatına çalışırken altı ayda Kur’ân’ı ezberlemişti. Âkif’in Arab edebiyatındak... [Devamını Oku]

Hicrî Takvimimiz

Peygamber Efendimiz (asm)’in hicrette Kuba’ya geliş günü olan 20 Eylül 622 tarihini, Hicrî sene başlangıcı olarak kabûl eden ve dünyanın g... [Devamını Oku]

Kulağa Küpe Nasihatler

Yalnız olduğun zaman Allah (cc) ile ve vicdanınla beraber olduğunu unutma! Allah seninle oldukça kimse sana sırt çeviremez. Yalnız, doğruluk he... [Devamını Oku]

Sahibini Cennete Götüren İman: Tahkiki İman

A. İmanın Artması ve Eksilmesi İman sâlih amellerle ve ilmî çalışmalarla artabilir veya günahlarla meşguliyet neticesinde azalabilir. Kur’â... [Devamını Oku]

Elma

Meyvelerin sultanı diye bilinen Rabbimizin hediyesi olan elma birçok derde devâ olduğu gibi, kalb sağlığına da çok iyi gelir. Çünkü elma kand... [Devamını Oku]

Peygamberini Bilen Bir Nesil

İnsan taklid ede ede olgunlaşır: Anne-babasını, hocasını, büyüklerini taklid eder; velhâsıl insan sevdiğini taklid eder… Sevdiğine benzer,... [Devamını Oku]

Kitâbını Bilen Bir Nesil

Kitaplarla okuyucuların irtibatını tesis eden kâtip/yazıcı veya müellifden başka üç mühim cihet vardır: Mâhiyet ve muhteviyât yani kitabın... [Devamını Oku]

Cumhuriyet

Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: “Eskişehir mahkeme reîsinden başka, sizler daha dünyaya gelmeden ben dindâr cumhuriyetçi oldu... [Devamını Oku]

Ramazan Fuarlarına “Benim Kur’ânım” Damgasını Vuruyor

Uzun süredir beklenen “Benim Kur’ânım” piyasaya çıktı! Şimdiden kitap fuarlarına damgasını vuran “Benim Kur’ânım” çocukların b... [Devamını Oku]

Yabancı Dil

Peygamberimiz (asm) İslâmiyet’in yayılmasına ve muhâfazasına hizmet edecek yabancı bir lisânı öğrenmeyi teşvîk etmiştir. Zeyd bin Sâbit ... [Devamını Oku]

Kur'ân-ı Kerim'e ve Hattata Saygı

Bir gün Yıldırım Bâyezid Han, ilim erbabından ileri gelenlerle beraber Hattat Şeyh Hamdullah’ı da davet eder. Davet olunanların daha evvel yaz... [Devamını Oku]

En Faydalı İlaç Kur'ân

Tıbb-ı Nebevî’nin en bâriz husûsiyetlerinden biri tedâvide Kur’ân-ı Kerim’e müstesna bir yer vermiş olmasıdır. Mezkûr Mevâhib-i Ledü... [Devamını Oku]

En Büyük İnkılâb

Hz. Ömer (ra) bir orduyu İran’ın fethine yollar. Ordu, büyük bir İran ordusuyla karşılaşır. İranlı komutan bir elçi taleb eder. Elçi olar... [Devamını Oku]

Kur'ân'dan Alıp ilhamı, Asrın İdrakine Söyletmeliyiz İslâm'ı*

“Ortada hakikati en güzel şekilde ortaya koyan kutsal bir kitap varken ve o kitap 1400 yıl boyunca muhafaza edilmişken nasıl olup da böyle birbir... [Devamını Oku]

İrfan Mektebi Temsilcileri İstanbul'da Toplandı

İrfan Mektebi Yönetim ve Yayın Kurulu, temsilcileriyle 4 Nisan 2010 tarihinde İstanbul’da bir araya geldi. Toplantıda, önümüzdeki dönemde her ... [Devamını Oku]

Haram Yiyen Asker Haramî Olur

Fâtih Sultan Mehmed’in babası, Sultan İkinci Murad Han bir ara maddî imkân olarak biraz sıkıtıya girmişlerdi. İhtiyaç olan miktardaki paray... [Devamını Oku]

Kıbrıs'ta Kutlu Doğum Heyecanı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nin başkenti Lefkoşa, Nisan ayı içerisinde kutlu doğum haftası münasebetiyle pek çok etkinliğe ev sahi... [Devamını Oku]

En Güzel Örnek

Yüce Yaratan, meâlen, “And olsun ki sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı uman ve Allah’ı çok zikreden kimseler için Allah’ı... [Devamını Oku]

Mucizelere Mazhar Olan Yedi Çocuk Ve Bir Nurânî El

Birincisi: İbn-i Ebî Şeybe muhakkik-i kâmil ve muhaddis-i meşhur haber veriyor ki: Bir kadın bir çocuğu, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm... [Devamını Oku]

İlim Yolunda Harika Hâfızalar

Hıfz ve hâfıza İslâmî ilimlerde, bilhassa hadîs ilminde en mühim özelliklerindendir. Kur’ân-ı Kerîm’i sekiz günde ezberlemiş olan İmam... [Devamını Oku]

Bir Nükte-i Mühimme

Malûmdur ki; zaîf şeyler içtima’ ettikçe kuvvetleşir. İncecik ipler topak yapılsa, kuvvetli halat olur.Kuvvetli halatlar topak yapılsa, kimse ... [Devamını Oku]

Merhamet ve iyilik

Akşam vaktiydi. Gündüzün yakıcı sıcağı yerini serin rüzgârlara bırakmıştı. Küçük bir kız çocuğu ağlıyordu. Medine-i Münevvere’n... [Devamını Oku]

Müslümanlık Her Dine Hitab Eden Yegâne Dindir

Bernard Shaw diyor ki: “Şayan-ı hayret hayatiyetinden dolayı Muhammed’in dinini daima en yüksek tevkir ile karşılamaktayım. Hayat âleminin de... [Devamını Oku]

Üç sual ve bir cevap

Mevlana’ya felsefecilerden bir grup gelerek bazı sorular sormak istediklerini söylediler. Mevlana da onları hocası Şems-i Tebrizi'ye havale eder. ... [Devamını Oku]

Anam Ve Babam Ve Tatlı Canım Sana Feda Olsun Üstadım!*

Birkaç gündür, acılarımıza zehirler katan ve ciğerlerimize şişler ve hançerler saplayan ve gözyaşlarımızı kızıl ırmaklara çeviren acı... [Devamını Oku]

Necran Papazları

Necran Papazları, bozuk ve zehirli bir anlayışın ibretlik örneğidir. Sağlıklı bir toplum inşası için özellikle altı çizilmesi gereken ders... [Devamını Oku]

Osmanlıca Öğrenmek

Tarihinden kopan bir ülke her mecraya sürüklenebilir” diyor Cemil Meriç. Peyami Safa’nın gayet doğru tespit ettiği gibi, “Yeryüzünde bir t... [Devamını Oku]

Mercek

Sual: Vücud-u hâricîyi izah eder misiniz? Cevab: Varlık temelde ikiye ayrılır. Vücud-u ilmî ve vücud-u haricî. Vücud-u harici, Allah’ın kud... [Devamını Oku]

Bedîüzzaman Hazretleri'nin Kronolojik Hayatı Haritada

1877 – Bitlis’in Hizan İlçesine bağlı İsparit Nahiyesinin Nurs Köyünde dünyaya geldi. 1894 – Van’a giderek orada coğrafya, matematik, je... [Devamını Oku]

Onları Rahmetinle Kuşat!

Yâ İlâhenâ! Nûru bütün mahlûkâttan önce var olan ve varlığı âlemlere rahmet olan Efendimiz Muhammed’e,Ve onun mübârek nesline, ehl-i ... [Devamını Oku]

Dindar Kişiye Hizmet

Basralı birkaç Kâri (yani Kur’ân-ı Kerim’i usûl ve kaidesine göre okuyan kimseler) Hz. İbni Abbas (ra)’ın yanına geldiler ve “Bizim bir... [Devamını Oku]

"Öldürdüklerini Dirilteceğin Güne Kadar..."

Yâ İlâhenâ! Aslın nûrânî ağacı, Rahmânî kudretin, mülk ve tasarrufâtın parıltısı, İnsan olarak yaratılanların en fazîletlisi, Ci... [Devamını Oku]

Duâsıyla Yağmurun Sür'atle İndiği

Peygamber olarak geleceğini Tevrat, İncil, Zebûr ve semâvî sahîfelerin müjdelediği, Nübüvvetini, peygamberliğinden evvel vazifesine delil olar... [Devamını Oku]

İnanıyor musun?

Adamın biri her zaman yaptığı gibi saç ve sakal tıraşı olmak için berbere gider ve kendisiyle ilgilenen berberle koyu bir sohbete başlarlar. Pe... [Devamını Oku]

Mercek

KUDRET-İ İLAHİYE ZATİYEDİR Sual: 29. Söz’deki şu cümleyi izah eder misiniz? “Bir şey zâtî olsa, onun zıddı o zâta ârız olamaz. Çünk... [Devamını Oku]

İDSB Vites Büyüttü

 senesinde İstanbul’da kurulan ve 44 ülkeden 175 üyesi ile devasa bir yapı haline gelen İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDS... [Devamını Oku]

Erken Karar Ve Hüküm Verme Hastalığı

Fakir, köylü bir ihtiyârın dillere destan bir atı varmış. Oranın kralı, at için büyük bir servet teklîf etmiş, ama o satmaya yanaşmamış.... [Devamını Oku]

Ey Masum Ve Güzel Evladım

Ey ma‘sûm ve güzel evlâdım!Ey temizlerden de tertemizgünahsız çocuğum.Seni Allah’ın rahmetineemânet ediyorum,Ve öyle de bırakıp gidiyoru... [Devamını Oku]

Kıymetini Anlamak İçin Sorun

En büyük sermayemiz olan zaman kimse için beklemez, kimse tarafından biriktirilemez, hiç kimse tarafından bir başkasına devredilemez çok kıymet... [Devamını Oku]

Tavuk Tüyleri Ve Dedikodu

Kadının biri komşularından birisi hakkında bir dedikodu yaymıştı. Birkaç gün içinde söylenenleri tüm mahalle duydu. Dedikodunun sâhibi deri... [Devamını Oku]

“Allah’a Duâ Ediniz De, Cennette Size Komşu Olalım”

Uhud Savaşı’nın sonunda bir hikmete binâen Müslümanlar bozguna uğramıştı. O bozgun esnâsında Resûlullah (asm)’ı canı pahasına koruyan... [Devamını Oku]

Mahlukata Hizmet

Emîr Külâl Hazretleri, talebesi Bahâeddîn Nakşibend Hazretlerine şu tavsiyelerde bulunmuştur: “Gönül almaya bak;güçsüzlere hizmet et!Zay... [Devamını Oku]

Yâ Resulallah

Sensiz geçen her günümde,Sırtıma yüklenir binlerce günah. Eritir ruhumu yanar dilimde,Yüreğimde tüter her gün ah. Tenim iplik iplik söküld... [Devamını Oku]

Sinan Çelebi ve Fatih

ultan Fâtih bir gün tebdîl-i kıyâfet ederek halkın arasında gezer. Akşama kadar dolaşır. Unkapanı kapısına geldiğinde kale kapısının kap... [Devamını Oku]

Bayram Günü

Bayram günü “Bugün bize bayramdır,  yarın bize bayramdır,  Allah’a âsî olmadığımız her gün bize bayramdır” “İnsan, bayram günü... [Devamını Oku]

Efendimizin (asm) Ahlâkı

En büyük insaniyet olan İslâmiyet’in en güzel ve en mükemmel örneği Peygamber Efendimiz (asm)’dir. Onun insanlığı ile, bizzât yaşayara... [Devamını Oku]

Allah'ın Sevdikleri

Bir cum‘a vakti cemâat tek tük câmiye girmekte. Meşhur İmam Abdürrezzâk Hoca kürsüde... Girenlerin arasında Hızır (as) da var.  Hz. Hız... [Devamını Oku]

Sivrisinek

İnsana imkânsız gibi gelen bu rakam çok hassâs ölçümler sonucunda elde edilmiştir ve gerçekten de şaşılacak bir rakamdır. Dişi sivrisinekl... [Devamını Oku]

“Günahı Göz İşlerse de Belâsını Gönül Çeker”

Çağımız insanın, özellikle öğrenim çağındaki gençlerin en büyük problemlerinden biri de hâfıza zayıflığıdır. Yani günümüz insanı... [Devamını Oku]

Cumhuriyet

“Cumhuriyet hakkında fikrin nedir?” Ben de dedim: “Eskişehir mahkeme reîsinden başka, sizler daha dünyaya gelmeden ben dindâr cumhuriyetçi o... [Devamını Oku]

Bir Avuç Toprak

Hâlinden yoksul olduğu anlaşılan bir adam, deniz kenarında balık avlıyordu. Tevâfukan oradan geçmekte olan ülkenin hükümdarı bu gariban adam... [Devamını Oku]

İki Deniz

Filistin’de iki deniz varmış. Bu denizlerden birinde balıklar yaşarmış. Bu denizin suları mas­mavi ve tertemizmiş. Bu denizin hemen yanı baş... [Devamını Oku]

Hanımlarda Gayet Yüksek Bir Kahramanlık Var

Risâle-i Nur, güzel ahlâklı fertler, dünya ve âhirette çiçek açacak nesiller, hayat ve sanatın terakkisine hizmet edecek toplumlar oluşt... [Devamını Oku]

Hücrelerimiz

Vücûdumuzdaki yaklaşık 200 çeşitli tipteki hücrenin aralarındaki en önemli farklılık şekilleridir. Bunların hepsi temelde aynı mekanizmalar... [Devamını Oku]

Bediüzzaman*

Niçin Sokrat bu kadar büyüktür? Bir fikir uğruna hayatı hakir gördüğü için değil mi? Said Nûr en az bir Sokrat’tır; fakat İslâm düşma... [Devamını Oku]

Bedesten

Ramazan-ı Şerif’te kitap fuarlarına büyük ilgi Türkiye Diyanet Vakfı, artık hatırı sayılır bir fuara dönüşen kitap şenliğini, ilk olar... [Devamını Oku]

Sağlık

Rahmânî Eczahâne Adaçayı: Gaz giderici. Çörek otu: Saç dökülmesi ve ke­pek giderici. Harnup-Keçiboynuzu tozu ve pekmezi: Çocuklarda ishale k... [Devamını Oku]

Bayramınız mübarek olsun!

AREFE GÜNÜ Rehber-i Mutlak olan Peygamberimiz (asm) buyurdular ki: “Kim ki Arefe Günü bin kerre ihlâs Sûresi’ni okusa, kendi nefsini Alah’tan... [Devamını Oku]

İdareci Dediğin Böyle Olur!

Büyük dedesi Hz. Ömer (ra) gibi adâlet ve basîret sâhibi olan Ömer bin Abdülazîz (ra) devlet başkanlığı sırasında kul hakkı ve sosyal ad... [Devamını Oku]

Kadir Gecesi

amazan-ı Şerîf, bu fânî dünyada, fânî ömür içinde ve kısa bir hayatta, bâkî (ebedî) bir ömür ve uzun bir hayat-ı bâkîyeyi (ebedî hay... [Devamını Oku]

Tevbe kapısı açıktır

bû Said (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Sizden önce yaşayanlar arasında doksan dokuz kişiyi öldüren bir adam vardı. Bir ara ... [Devamını Oku]

“Yârân İstersen Kur’ân Yeter”

Manevî yolculuk Bir adam: “Ey Allah’ın Resûlü, Allah’a hangi amel daha sevimlidir?” diye sordu. Resûlullâh (asm): “Yolculuğu bitirince t... [Devamını Oku]

Osmanlıda Vakıflar

Osmanlı’da kurulan vakıfların hizmet ve faâliyetleri, zengin bir muhtevâya sahipti. Bunların, topluma fâideli olmak kasdı ile zaman, zemin, yö... [Devamını Oku]

İslâm Dünyasının Gençleri İstanbul’da Buluştu

2005 yılında kurulan ve uluslar arası birçok başarılı programa imza atan İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) yaptığı ... [Devamını Oku]

Yabancı Dil

Peygamberimiz (asm) İslamiyet'in yayılmasına ve muhâfazasına hizmet edecek yabancı bir lisânı öğrenmeyi teşvîk etmiştir. Zeyd bin Sâbit (ra... [Devamını Oku]

Efendimiz'in (asm) Mescidi

Peygamber Efendimiz’in (asm) Mescidi, sâdece mescid değildi: Ma’beddi: Herkes ibâdetini cemâat hâlinde orada yerine getirirdi. Mektebdi: Müslü... [Devamını Oku]

Kim kör? Kim Nankör?

Bir gün Îsâ (as), iki gözü kör ve iki ayağı felçli bir adama rast gelir. Adam şöyle duâ etmektedir: “Ey nice hükümdarlara vermediği ni... [Devamını Oku]

İSLÂM İLİMLERİ

TEFSİR İLMİ Tefsir ilmi; Beşerin takatı derecesinde, Allah'ın muradına delâleti yönünden, Kur'ân-ı Kerîm'den bahseden ilimdir diye tarif... [Devamını Oku]

Dursun Gürlek İle Mülâkat: İstanbul'un Manevî Fatihleri

[box type="note" align="alignleft" ]Dursun Gürlek, 1952 yılında Tokat'ta doğdu. İlk ve orta tahsilini memleketinde tamamladı. İstanbul Atatürk E... [Devamını Oku]

Tarihten Günümüze; Ayasofya

İlk Ayasofya, Bizans imparatoru I. Konstantinos tarafından M.S. 324 yılında İstanbul şehir merkezine inşa edilmiştir. Tarihi boyunca çeşitli sa... [Devamını Oku]

Halil Gönenç İle Mülakât: Duâ, İbâdetin Beynidir

Halil Gönenç, Mardin Savur'da doğdu. Özel Medrese Öğrenimi ile yetişti. 12 yaşlarında Suriye'ye giderek 8-9 yıl kadar M.Latif Anudi'den Türki... [Devamını Oku]

Büyüklerin Kaleminden Resulullah (sav)

Fahreddin Râzi (r.a.), Tefsir-i Kebir' de şöyle buyuruyor: O'nun (Hz. Peygamber'in) şöhreti semâvatı, arzı ihâta etmiş; ismi, arş-ı âlân... [Devamını Oku]

Resulullah'ın (sav) Dilinden Tebliğ

Ebu Saîdu'l-Hudrî: Ben Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)'ın şöyle söylediğini işittim: Sizden kim (dînimize uymayan) bir münker görü... [Devamını Oku]

Resulullah'ın (sav) Dilinden Kur'ân

Ebu Hureyre (ra) şöyle demiştir: Cebrâil as.) her sene (Ramazanda) Kurân-ı Kerîm'i Hz. Peygamber (asm)'a bir defa arz eder, okurdu. Vefat etti... [Devamını Oku]

Resulullah'ın (sav) Dilinden Namaz

Câbir b. Abdullah (ra) Peygamber Efendimiz (asm)'ın şöyle buyurduğunu rivâyet etmiştir: Cennetin anahtarı namazdır (Dârimî) Abdulla... [Devamını Oku]

Sultan-ül Evliya Gavs-ı A'zam Seyyid Abdülkadir Geylânî

Peygamber Efendimizin (sav), [highlight]Ümmetimin alimleri İsrail oğullarının peygamberleri gibidir[/highlight] hadis-i şerifinin bir mazharı ola... [Devamını Oku]

Mimar Sinan'ın Çıraklık Eseri; Şehzade Camii

Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1543 yılında 22 yaşında vefat eden en sevdiği şehzâdesi Mehmed adına yaptırılmıştır. Kanuni Sultan Sül... [Devamını Oku]

Bilim ve Teknoloji Kur'ân'la bağdaşır mı?

Kur'ân bir kulluk kitabı olmakla birlikte bütün bilimsel ve teknolojik gelişmelere ışık tutar. Bütün bilim dalları öz ve çekirdek halinde K... [Devamını Oku]

Kafkas Kartalı; Şeyh Şamil

Rusların, Kafkasya'da ortadan kaldırmak istediği İslâmiyeti, tekrar ihya etmek için mücadele veren, Kafkas-Rus mücadelesinin en unutulmaz simas... [Devamını Oku]

Resulullah (sav)'in Dilinden Tebliğ

EMR-İ BİL-MARUF NEHY-İ ANİL-MÜNKERİN ARZİYETİ VE EHEMMİYETİ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول ... [Devamını Oku]

Osmanlıca öğreniyorum 5

OKUMA VE ANLAMAYA YARDIMCI OLACAK BAZI İPUÇLARI Osmanlıca kelimelerde fark edilmesi gereken en önemli hususlardan birisi de kök ve ek ayrımıd... [Devamını Oku]

KUR'ÂN'IN CÂMİİYYET MUCİZESİ

Allah'ın insanlığa indirdiği en son kitabı olan Kur'ân-ı Kerîm, pek çok yönlerden mucizeler ve hârikalıklarla doludur. Onun, Allah sözü ol... [Devamını Oku]

ZEYNEPİN GÜNLÜĞÜ

Merhaba arkadaşlar,Sizlerle birlikte olmak çok güzel bir duygu. Kış mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde okuldan arda kalan... [Devamını Oku]

TEŞVİK BAŞARIYA, TENKİT VERİMSİZLİĞE GÖTÜRÜR.

Gelin bir karşılaştırma yaparak bir çocuğun başarısızlığı karşısında söylenen sözlerle içinde sıkışıp kaldığı psikolojiyi etki-... [Devamını Oku]

Hz. Hatice, Ayşe ve Fatıma validelerimizin hayatlarından… 

Kadın her dönem ve asırda kişilik ve karakteriyle tarih sahnesinde bazen bir gölge, bazen bir kahraman, bazen değersiz bir metaa veya köle muamel... [Devamını Oku]

"Mavi Marmara hala seferde..."

İslam tarihinde mübarek hanımları ele aldığımız bu sayımızda ‘Cennetle Müjdelenen Dört Hanım' başlığı altında Hz. Fatıma ile ba... [Devamını Oku]

Kefenini sırtında taşıyan hanım: Rabia'tül Adeviyye

Sizlerle kutlu hanımları işlediğimiz bu sayıda benim hayatımın yıldızlarından Rabia'tül Adeviyye hatunu paylaşmak istiyorum. Siz hiç... [Devamını Oku]

BEŞÃŽR

Efendim! Eğlâlim... Hoşgeldiniz, ne hoşluklar getirdiniz… Bilseniz. Gözüme nur, yaralı gönlüme sürur… Beklediğ... [Devamını Oku]

Erkeğin Ve Kadının Evlilikteki Hakları

Taberanî'de Temim-i Dari'den rivayet edilen bir hadis-i şerifte Peygamberimiz(asm):  Erkeğin kadına olan hakkı; onun yatağını terk etmemek, yem... [Devamını Oku]

EL-KARİB

Allah'ın 99 ismi vardır. Bu isimleri ezberleyen kimse cennete girer. Ayet ve hadislerde zikredilen El-esmaü'l-hüsna, Allah'ın nasıl bir varlık ol... [Devamını Oku]

Boşanmanın tarihçesi

Boşanmanın tarihçesi Evliliğin sona ermesi durumu olan boşanma günümüzde yaygın olmakla birlikte eski çağlardan beri bütün toplumlarda g... [Devamını Oku]

Resulullah'a biat eden birinci hanımefendi: Esma Binti Yezid

Resulullah'a biat eden birinci hanımefendi: Esma Binti Yezid Medine sokaklarında Resulullah'ın ayak seslerinin duyulmaya başladığı seneler. M... [Devamını Oku]

Evliliklerde tehlike çanları mı çalıyor?

Bu ayki dosyamızda boşanma konusunu işledik. Boşanma oranlarında gün geçtikçe artan yükseliş sebepleriyle birlikte ele alınmaya ve irdelenmey... [Devamını Oku]

ERKEĞİN VE KADININ EVLİLİKTEKİ HAKLARI

Kadın beyinin izni olmadan dışarı çıkamaz. Evet, bilindiği gibi, eşlerin arasındaki itimat ve sadakat, saadet ve huzurun devamına vesiledir. ... [Devamını Oku]

Bedîüzzaman Hazretleri'nin Kastamonu hayatına farklı bir bakış

Bedîüzzaman Hazretleri'nin hayatının da neredeyse 30 yılı sürgünlerde geçmiştir. Bu yazıda Kastamonu mecburî ikameti anlatılacaktır. 1936 ... [Devamını Oku]

Talut, Calut Ve Hizmetimiz

Tâlut askerlerle beraber ( cihad için) ayrılınca, biliniz ki Allah sizi bir ırmakla imtihan edecek. Kim ondan içerse benden değildir. Eliyle bir ... [Devamını Oku]

Ramazan-ı Şerif’te Kitap Fuarlarına Büyük İlgi

Türkiye Diyanet Vakfı, artık hatırı sayılır bir fuara dönüşen kitap şenliğini, ilk olarak Ankara Kocatepe Camii’nin avlusunda başlatmışt... [Devamını Oku]