Risale- i Nur Hizmetinde İhlastan Sonra En Büyük Esas Sebat ve Metanettir (2)

198.sayı Risale-i Nur
“Ey ahiret kardeşlerim! Ve ey hizmet-i Kur’âniyede arkadaşlarım! Bilirsiniz ve biliniz! Bu dünyada, hususan uhrevî hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefâatçi, en metîn bir nokta-i istinâd, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir duâ-yı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıd, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet, ihlâstır.”  Ölçü: Sabır, Sadakat, Sebat ve Metanet Timsali Hüsn-ü Misaller Olmalıyız Risale-i Nurun ve talebelerinin meşgul olduğu hakikatler, kainattaki en kıymettar meseleler olduğu için, umur-u hayriyenin muzır manileri işlerinde hiçbir zaman eksik olmaz. İnsi ve cinni şeytanlar, her daim o ...
İçeriğin devamını görüntülemek için
oturum açınız